1978-1979 Protest tegen de 10.000

De anti-crisiswet van juli 1978, een kaderwet inzake besparingsmaatregelen, bevat in het hoofdstuk onderwijs onder andere de verhoging van het inschrijvingsgeld voor niet-beursstudenten tot 10.000 frank. De studenten reageren verbolgen. Het protest neemt diverse vormen aan: een boycot van de inschrijvingen, een alternatieve openingszitting, petities, pamfletten, betogingen, fakkeltochten, stakingen, alternatieve colleges, bezettingen van het rectoraat en zelfs het gebruik van de sluikzender Radio Aktief. Ook het in 1975 opgerichte studentenblad Schamper speelt een actieve rol in het protest. In maart en april 1979 bereikt het studentenprotest zijn hoogtepunt: wekenlang vechten studenten en rijkswacht een oorlog uit in de straten van Gent. Tijdens de rellen worden tientallen studenten gearresteerd. Zesendertig van hen verschijnen later voor de correctionele rechtbank. Naarmate de examens naderen, doven de protesten uit en uiteindelijk betalen quasi alle studenten de tweede schijf van 5.000 frank. Ironisch genoeg volstaan de extra inkomsten uit het verhoogde inschrijvingsgeld lang niet om de kosten aan de inzet van de rijkswacht en de schade aan de gebouwen te compenseren. Toch blijft ‘de 10.000’ ook tijdens het volgend academiejaar actueel: er worden talrijke fuiven georganiseerd om de proceskosten (ca. 550.000 frank) te delgen.
In december 1986 zullen de studenten opnieuw staken, betogen en het rectoraat bezetten als het inschrijvingsgeld verhoogd wordt tot 13.000 frank. Dat is een compensatieregeling voor de daling van de sociale toelagen van de universiteit van 132 naar 91 miljoen frank. De acties ‘tegen de 13.000’ zullen de gewelddadigheid van de protesten in 1978-1979 evenwel niet evenaren.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Maarten De Gendt, 400 schampers in woord en beeld, Gent, 2002.
David Vanbellinghen, De Gentse studentenbeweging, 1968-1978, Gent, 1997, (onuitg. lic. verh.).

Deel deze pagina: