Hoste, Julien (1921-2012)

Julien Hoste heeft de universiteit beleefd als student, assistent, professor, rector, vicerector en ererector. Hij maakte de oorlogsjaren mee, de universitaire expansie, het studentenprotest en de weerslag van de economische crisis op het universitaire klimaat. 

Chemicus 

Julien Hoste is een geboren Gentenaar. Op 30 mei 1921 ziet hij het leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderneemt hij studies chemie; meteen na de bevrijding, in 1946, wordt hij benoemd tot werkleider aan het Laboratorium voor Analytische Chemie. Zijn universitaire carrière verloopt vervolgens gestaag: in 1954 wordt hij geaggregeerde, in 1958 docent en in 1962 gewoon hoogleraar, benoemd op de leerstoel analytische chemie. Doorheen deze jaren bouwt hij zijn laboratorium uit tot een middelgrote onderneming, met tientallen medewerkers, promovendi en assistenten. 

Na zijn benoeming tot gewoon hoogleraar wordt hij almaar vaker gevraagd voor commissiewerk, beleidsvoorbereidende werkgroepen en het opnemen van bestuurlijke verantwoordelijkheden, onder andere in onderzoeksfondsen. Zowel voor de nationale als Europese overheden voert hij studie-opdrachten uit. 

Rector 

Vrij onverwachts wordt Hoste in oktober 1977 aangesteld tot rector. Wellicht heeft zijn politieke kleur – socialistisch – een rol gespeeld in zijn aanstelling; zelf verwijst hij naar zijn ervaring en bestuurskwaliteiten.

Zijn rectoraat wordt getekend door een klimaat van besparingen en wetgevende restricties die zijn beleidsruimte beperkt houden. Binnen die grenzen weet hij echter de Gentse universiteit optimaal te positioneren. Door te investeren in de studentenaantallen weet hij de basisfinanciering van de universiteit op peil te houden. Politieke druk oefent hij uit via nieuwe organen als de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), die met gemeenschappelijke standpunten het universitaire beleid tracht aan te sturen. Op onderzoeksvlak gaat de Onderzoeksraad, een tweede nieuw orgaan, op zoek naar synergiën om de slagkracht van Gent te verhogen en wordt de relatie met industrie en bedrijfswereld structureel verankerd. 

Het meest opzienbarende (en telegenieke) feit uit Hostes rectoraat is het grootschalige studentenprotest tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld: de ‘slag om de tienduizend’. In maart 1979 wordt Hoste zelfs een middag lang gegijzeld door betogende studenten. 

Flanders Technology 

In 1981 wordt Hoste vicerector onder zijn opvolger, rector André Cottenie. Op Vlaams niveau raakt hij sterk betrokken bij de ‘Derde Industriële Revolutie Vlaanderen’ (DIRV), de bakermat van Flanders Technology. 

Na zijn emeritaat is hij getuige hoe zijn medewerkers uitzwermen. Twee worden er minister, twintig professor, drie rector of vicerector. Onder hen: huidig vicerector Luc Moens, die op 30 mei 2012 in de Aula afscheid neemt van de inmiddels overleden ererector. Julien Hoste is 91 jaar oud geworden. 

Ruben Mantels
Vakgroep Geschiedenis UGent
6 juli 2012

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Mantels, Ruben. "Hoste, Julien (1921-2010)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 17.03.2015. www.ugentmemorie.be/personen/hoste-julien-1921-2012

Bibliografie

www.ugentmemorialis.be

Deel deze pagina: