1985 Gentse Studentenraad

Het Gents Studentenkorps, in 1958 ontstaan als overkoepelde organisatie van alle Gentse studentenverenigingen, verdwijnt op het einde van de jaren 1960. In het daaropvolgende decennium wordt het verenigingsleven van de Gentse studenten gedomineerd door het Fakulteiten Konvent. Hieraan komt in 1985 een einde door de oprichting van een nieuwe overkoepelende vereniging, oorspronkelijk Gents Studenten Korps genoemd, maar bijna onmiddellijk omgedoopt tot Gentse Studenten Raad (GSR). Na een vrij moeizame start overkoepelt de GSR alle bestaande Konventen: het Fakulteite Konvent, het Politiek en Filosofisch Konvent, het Werkgroepenkonvent, het Senioren Konvent, het Kultureel Konvent, het Homekonvent en het Activiteitenkonvent. In 2004 zal de GSR heropgericht worden als participatieorgaan van de studenten en zullen de Konventen opnieuw autonoom werken.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Gentse StudentenRaad
Dienst Studentenactiviteiten

Deel deze pagina: