1945 Nationale Studentengroepering

Op 17 januari 1945 wordt in de Aula een nieuwe overkoepelende Gentse studentenorganisatie gesticht: de Nationale Studentengroepering. Het is een voortzetting van de NSG-verzetsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was. De vorige studentenkoepel, het Gents Studenten Verbond (GSV), had zich verbrand tijdens de oorlog. De statuten van de NSG bepalen nu nadrukkelijk dat de vereniging boven alle politieke, godsdienstige en filosofische overtuigingen staat. De NSG is nationaal in die zin dat ze niet anti-Belgicistisch is.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Dirk Martin, De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-44. Leven met de vijand, Gent, 1993.

Deel deze pagina: