1935 Senioren Konvent

Na de Eerste Wereldoorlog en vooral na de vernederlandsing van de Gentse universiteit zijn de faculteitskringen en de regionale studentenclubs sterk in aantal toegenomen. In 1932 zijn er dertien regionale clubs, elf faculteitskringen en vijf politieke verenigingen. De eerste groep besluit in 1935 zich beter te organiseren en verenigt zich in een overkoepelend convent: het Senioren Konvent. In 1941 zullen de faculteitskringen zich verenigen in het Faculteiten Konvent.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Faculteiten Konvent Gent
Senioren Konvent Gent

Deel deze pagina: