1958 Gents Studentenkorps

Onder druk van politieke en filosofische studentenverenigingen wordt in 1958 de apolitieke Nationale Studentengroepering als algemene Gentse studentenorganisatie opgeheven en vervangen door het Gents Studentenkorps (GSK). In tegenstelling tot zijn voorganger groepeert het GSK ook de politieke en filosofische studentenbonden en fungeert het als koepelorganisatie voor het Faculteiten Konvent, het Senioren Konvent en het Politiek en Filosofisch Konvent. In april 1962 komt daar nog het Kultureel Konvent bij, na een omvorming van de sinds 1961 bestaande Kulturele Kommissie. Het KK bundelt de studentengroepen die zich toeleggen op de meest diverse vormen van cultuur (toneel, foto, mime, muziek) en het treedt soms op als organisator van culturele manifestaties. Het GSK zal op het einde van de jaren 1960 verdwijnen.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Dienst Studentenactiviteiten
Gentse StudentenRaad
Faculteiten Konvent

Senioren Konvent
Home Konvent
Politiek en Filosofische Konvent

Deel deze pagina: