1933 Gentsch Studentencorps

In 1933 besluiten de Gentse studenten een nieuwe overkoepelende studentengroepering op te richten, het Gentsch Studentenkorps (GSC). Het korps wil er zijn voor elke student, los van zijn levensbeschouwelijke overtuiging en heeft als doelstelling enerzijds het zuiver Nederlandse karakter van de universiteit te vrijwaren en anderzijds via een nevenorganisatie, de Sociale Hulp, aan sociaal dienstbetoon te doen. Tijdschrift van de nieuwe studentenkoepel is Aula. Met de hulp van Frans Daels verwerft GSC in 1934 een eigen studentenhuis in de Sint-Pietersnieuwstraat. Het studentenhuis wordt ‘Mac Leod’ gedoopt, naar de hoogleraar plantkunde en voorvechter van vernederlandsing. Tot aan de Tweede Wereldoorlog zal GSC het Gentse studentenleven domineren.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Zie ook: Demoor, Marysa, ed. Tussen blok en blad: 200 jaar studententijdschriften aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Gent: Universiteit Gent, 2017. (online)

Deel deze pagina: