1991 Universiteit Gent

Op 26 juni 1991 wordt het Bijzonder Decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen goedgekeurd. Het Decreet vormt de Rijksuniversiteit Gent om tot Universiteit Gent, een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Het decreet schrijft ook een aantal bestuurlijke hervormingen voor. Zo worden de Raad van Beheer en het Vast Bureau vervangen door respectievelijk de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege. De Raad van Bestuur bestaat voortaan uit drieëndertig stemgerechtigde leden: de rector, de vicerector, twaalf leden van het zelfstandig academisch personeel, twee leden van het assisterend academisch personeel, drie leden van het administratief en technisch personeel, vier studenten, zes vertegenwoordigers paritair verdeeld tussen werkgevers en werknemers en aangewezen door de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen en vier vertegenwoordigers aangewezen door de Vlaamse Raad. Daarnaast voorziet het decreet in de installatie van een college van twee beheerders en drie opdrachthouders, geleid door de rector en de vicerector en belast met het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak en met de coördinatie van de administratieve diensten.
Hoewel 'Rijksuniversiteit Gent' officieel 'Universiteit Gent' is geworden, zal het acroniem 'RUG' pas in 2003 worden vervangen door 'UGent'. De afkorting 'UG' haalde het niet uit vrees dat dat een indianenkreet zou worden.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Tekst decreet
Overzicht van de rectoren van de UGent

Deel deze pagina: