1953 Nieuwe beheersstructuur

De wet op het hoger onderwijs van 28 april 1953 introduceert aan de rijksuniversiteiten een nieuwe beheersstructuur. Voortaan wordt de universiteit bestuurd door een Raad van Beheer bestaande uit de rector-voorzitter, de decanen en een hoogleraar per faculteit. Het ambt van beheerder-inspecteur wordt vervangen door de functie van regeringscommissaris. Hij wordt belast met het toezicht over de uitvoering van de wetten en de besluiten op het hoger onderwijs.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Centrale administratie UGent

Deel deze pagina: