Het Pand: een beeldverhaal

'De essentie van een monument ligt in zijn relatie met het verleden en met de artistieke of maatschappelijke waarde die het thans vertegenwoordigt, met andere woorden: in zijn toekomstwaarde'.
Michel Bourgois, 1982

Uit het archief van architect en historicus Michel Bourgois (uiterst rechts in beeld) brengt UGentMemorie een selectie unieke fotografische opnamen van het Pand. Ze tonen de lamentabele staat van het gebouw, na decennia lang verkamerd en verhuurd te zijn geweest. Het eeuwenoude dominicanenklooster fungeert als parking; het heeft zelfs een autowerkplaats onder de pannen. Haar westgevel aan de kant van Onderbergen ligt verscholen achter een huizenrij. In 1955 wordt het gebouw onbewoonbaar verklaard; de ruïne wenkt.

Op 25 januari 1963 koopt de universiteit het voormalige klooster echter voor de som van achttien miljoen Belgische frank. Het aanvankelijke plan om er studenten te huisvesten moet wijken voor een ambitieus restauratieproject dat het Pand in oorspronkelijke staat zal herstellen. Michel Bourgois, in dienst van de Technische Diensten van de universiteit, is vanaf het eerste uur betrokken. Vanaf 1970 leidt hij twintig jaar lang de restauratie van het Pand: een levenswerk.

De volgende beelden en verhalen evoceren de transformatie van het Pand. We danken mevrouw Maria Bieseman-Bourgois en André Coene, architect en planoloog, voor de bezorging van de foto's. Sinds kort is de fotocollectie van Bourgois overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek.'

(Ruben Mantels)

1. 'De essentie
2. Van een monument
3. Ligt in zijn relatie
4. Met het verleden
5. En met de artistieke
6. Of de maatschappelijke waarde
7. Die het thans vertegenwoordigt
8. Met andere woorden
9. In zijn toekomstwaarde'.
10. Michel Bourgois, 1982
 

Deel deze pagina: