9. In zijn toekomstwaarde'.

1.

Na de noordervleugel wordt het achttiende-eeuwse Klein Pand gerestaureerd en vervolgens de Leievleugel, met zijn sacristie, kapittelzaal, refter, trappenhuis en dormitorium. In fase IV staat de straatvleugel en de dwarsvleugels en pandgangen langs de zuidkant op het programma. Deze foto van Michel Bourgois belicht deze restauratiefase. Het is eind jaren 1980 en het werk zit er bijna op.

2.

Doorheen het project komt Bourgois tot een persoonlijke visie op de restauratiepraktijk. Geïnspireerd door de negentiende-eeuwse geschriften van Eugène Viollet-le-Duc en John Ruskin, beïnvloed door zijn leermeester Firmin de Smidt, schrijft hij: 'De essentie van een monument ligt in zijn relatie met het verleden en met de artistieke of maatschappelijke waarde die het thans vertegenwoordigt, met andere woorden: in zijn toekomstwaarde'.

Lees verder: 'Michel Bourgois, 1982'

Deel deze pagina: