4. Met het verleden

1.

Op 9 september 1963 begint de aannemer met de sloop van de negentiende-eeuwse huizenrij die het Pand langs Onderbergen aan het zicht onttrekt. Maar dat is niet de enige reden: op deze plaats wil de universititeit ook een modern studentencomplex neerzetten. Het complex is onderdeel van het masterplan voor de site.

2.

De universiteit houdt een persconferentie om haar plannen voor het Pand voor te stellen aan het grote publiek. 'Onze bedoeling is niet alleen deze gebouwen zodanig te herstellen en aan te passen om er een cultureel en sociaal centrum van te maken met logies voor onze Gentse hoogstudenten, maar evenzeer dit nationaal kunstbezit terug tot zijn waarde te brengen', spreekt rector Bouckaert. Hij is voortvarend: 'nu de ankers losgegooid werden moeten we varen'. Er is een aanbesteding uitgeschreven voor de dringende instandhoudingswerken. De universiteit heeft een werkgroep opgericht die de restauratie van het Pand zal begeleiden.

3.

Professor Firmin de Smidt wordt voorzitter van de werkgroep. Hij doceert middeleeuwse bouwkunde en monumentenzorg aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde. De Smidt verdedigt de sloop van de niet-geklasseerde toevoegingen en de inplanting van het moderne studentenhome. 'Oud en nieuw zijn hier niet onverzoenbaar, integendeel, het goed met elkaar verbonden zijn kan van dit complex een uniek en ideaal verblijf maken', schrijft hij eind 1963 in het blad van de universiteit.

Lees verder: 'En met de artistieke'

Deel deze pagina: