8. Met andere woorden

1.

De restauratiewerken starten aan de noordervleugel van het Pand die tegen de Sint-Michielskerk aanleunt. Op 20 april 1972 maakt fotograaf H. de Jonghe deze opname van de werkzaamheden.

2.

Een jaar later is de restauratie voltooid en vindt er een plechtige inhuldiging van de vernieuwde noordervleugel plaats, met toespraken, receptie en een kleine tentoonstelling. Rector Vandepitte hoopt in 1980 de restauratie van het Pand te voltooien.

3.

Over de bestemming van deze noordervleugel zegt Vandepitte: β€˜In de reeds gerestaureerde noordervleugel, waarin we ons nu bevinden, komt, behalve een woning voor de huisbewaarder, een van de musea van de universiteit, misschien het Museum v.d. Geschiedenis van de Wetenschappen – hierover is nochtans nog niets beslist –, een klein auditorium dienstig voor colloquia en symposia, en een begin van een universitaire club, namelijk een restaurant, dat toegankelijk zal zijn voor leden van de raad van beheer en van het raadgevend college van de universiteit, voor de leden van het onderwijzend, wetenschappelijk en ander personeel van de universiteit, voor leden van verenigingen van oud-studenten.'

Lees verder: 'In zijn toekomstwaarde'.

Deel deze pagina: