3. Ligt in zijn relatie

1.

Op 25 januari 1963 ondertekent rector Jan Bouckaert de verkoopakte waarmee de universiteit eigenaar wordt van het Pand. Enkele dagen later bezoekt architect Michel Bourgois, op dat ogenblik in dienst van de Technische Diensten van de RUG, voor de eerste maal het pas verworven gebouw. 'Veel schade door weersomstandigheden en bouwvalligheid', noteert hij in zijn dagboek. Het blijkt dat sommige kamers nog verhuurd zijn tot eind mei.

2.

In het Mandelboekje wordt de aankoop op gejuich onthaald. ‘Iedereen zal zich zeker verheugen over het feit dat de Gentse universiteit de restauratie van deze prachtige gebouwen op zich heeft genomen, en aan onze mooie stad een oud juweel terug zal schenken', zal het juninummer van 1963 schrijven.

3.

Onmiddellijk na zijn eerste bezoek schiet Bourgois in actie. Hij spreekt met ingenieurs en specialisten, trekt naar het archief, leest een scriptie over de bedelorden. Al in februari 1963 legt hij de grote krijtlijnen in zijn dagboek vast. 'Eerst alles opmeten', vervolgens 'geleidelijk zuiveren', dan de 'tijdelijke bescherming t.o.v. weersomstandigheden', eindelijk de 'detailopmeting per deel + studie' in functie van een grondige restauratie. Die moet zoveel mogelijk teruggrijpen naar de oorspronkelijke dertiende-eeuwse situatie. De binnenhoven, die in de loop van de negentiende en twintigste eeuw zijn volgebouwd, zoals blijkt uit deze foto, zullen dus worden vrijgemaakt.

Lees verder: 'Met het verleden'

Deel deze pagina: