10. Michel Bourgois, 1982

1.

In 1989 is de restauratie van het Pand voltooid, bijna twee decennia na de start van de werkzaamheden en meer dan een kwarteeuw na de aankoop van het gebouw. De voltooiing is een moment om terug te blikken. 'Van een verkrotte huurkazerne, bewoond door een bont allegaartje van artisten en marginalen', stelt rector Leon de Meyer, 'is het Pand thans hersteld in zijn vroegere pracht'.

2.

De bestemming van het gebouw ligt helemaal vast. 'Voor het eeuwenoude Pand waarbinnen zowel wetenschap is bedreven zowel ten tijde van de dominicanen als tijdens het kortstondige bestaan van de protestantse theologische 'Academie', is thans een evenwaardige taak weggelegd, zij het in een ruimer verband. Het Pand moet functioneren als een cultureel centrum ten dienste zowel van stad als van de universiteit'.

3.

Sinds 1998 geldt een overeenkomst waarbij de Regie der Gebouwen het Pand kosteloos aan de universiteit ter beschikking stelt. Deze overeenkomst geldt tot 2023; daarna kan ze opnieuw voor vijftig jaar verlengd worden.

Het Pand: een beeldverhaal

Deel deze pagina: