UGents funerair erfgoed

De geschiedenis van stad en universiteit zijn nauw met elkaar verweven. Gebouwen, iconische plaatsen en monumenten zijn daarvan de permanente getuigen. Maar er zijn ook minder voor de hand liggende plekken waar stad en universiteit samenkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval op de historische begraafplaatsen. Daar vindt men verschillende grafmonumenten van Gentse academici die in de 19e en de vroege 20e eeuw een vooraanstaande rol hebben gespeeld in zowel de universiteit als de stad.

De UGent zorgt voor funerair erfgoed

De Universiteit Gent ondertekende op 20 juni 2018 op de Westerbegraafplaats een overeenkomst met de Stad Gent voor het onderhoud van 8 historische grafmonumenten van voormalige UGent-onderzoekers. De overeenkomst kwam er nadat het Gentse stadsbestuur in 2015 een oproep had gelanceerd waarbij Gentenaars of verenigingen werden uitgenodigd om, onder de vorm van een peter- of meterschap, de zorg op te nemen voor historische graven van bekende of minder bekende figuren. De UGent gaf aan deze oproep graag gehoor om zo haar bijdrage te leveren tot het in stand houden van dit bijzonder deel van het Gentse erfgoed. 

Westerbegraafplaats

De UGent heeft op de Westerbegraafplaats het meterschap opgenomen van de grafmonumenten van acht academici, verbonden aan een van de vier stichtende faculteiten van de universiteit. Het zijn de juristen Albéric Allard en Polynice Van Wetter, beiden professor aan de faculteit Recht en Criminologie; de wiskundige Junius Massau en de botanicus Julius Mac Leod van de faculteit Wetenschappen; Auguste Wagener, classicus en hoogleraar aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte; en ten slotte de artsen Victor Deneffe, Nicolas Du Moulin en Bertha De Vriese van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De universiteit is bijzonder verheugd over het meterschap van het graf van dr. Bertha De Vriese, want zij was de eerste vrouwelijke onderzoekster aan de Gentse universiteit.

Kunsthistorische waarde

Het meterschap houdt in dat de UGent de materiële zorg voor deze grafmonumenten opneemt. Maar zoals het een wetenschappelijke instelling past, worden deze graftekens ook aan een kunsthistorische analyse onderworpen. De resultaten van dit onderzoek deelt de UGent graag met het publiek dat de Westerbegraafplaats bezoekt, via een gedenkplaat voor elk graf met daarop een QR-code. De bezoeker kan op die manier een bevattelijke digitale fiche raadplegen met meer informatie over deze grafmonumenten. De acht academici en hun graven treden zo uit de anonimiteit.

 

Prof. dr. René Vermeir, vakgroep Geschiedenis
Prof. dr. Linda Van Santvoort, vakgroep Kunstwetenschappen
10 juni 2018

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Vermeir, René en Linda Van Santvoort. "UGents funerair erfgoed." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 10.06.2018. www.ugentmemorie.be/dossiers/ugents-funerair-erfgoed.

Deel deze pagina: