Du Moulin, Nicolas (1827-1890)

Nicolas Du Moulin stelde de kennis die hij opdeed tijdens zijn studies Geneeskunde en Scheikunde in België en in verschillende landen in Europa ten dienste van de maatschappij: als Gents liberaal gemeenteraadslid, maar ook door in verschillende medische organisaties te zetelen of ze te leiden. Daarenboven zette hij zich ook in voor de hervormingen van het hoger onderwijs die in de tweede helft van de 19de eeuw aan de orde waren.

Berlijn, Parijs en Wenen

Reeds jong toont Nicolas Chrétien Hubert Du Moulin zich erg begaafd voor wiskunde en positieve wetenschappen. Na zijn opleiding aan het atheneum van zijn geboortestad studeert hij in Leuven en nadien in Gent, met telkens schitterende resultaten. In 1851 promoveert hij tot doctor in de natuurwetenschappen met de grootste onderscheiding. Drie jaar later wordt hij doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Tussen 1853 en 1855 verblijft hij onder meer in Parijs, Berlijn en Wenen; een rapport hierover wordt gepubliceerd in de Annales des Universités de Belgique. In 1857 wordt hij aan de Gentse universiteit belast met de cursussen Farmacologie en Toxicologie. Drie jaar later wordt hij buitengewoon hoogleraar. Hij aanvaardt voorts de cursussen van Algemene en Speciale geneeskunde. In 1865 wordt hij gewoon hoogleraar. Eind jaren 1870 vraagt hij om de meeste farmacologiecursussen te mogen opgeven. In ruil daarvoor aanvaardt hij een gedeelte van de cursus Interne Geneeskunde. Tot aan zijn overlijden blijft hij publiceren over tal van medische en socio-medische onderwerpen.

Onderwijshervormer

Zijn werk aan de universiteit belet De Moulin niet om op maatschappelijk gebied actief te zijn. In 1870 wordt hij lid van de belangrijke provinciale medische commissie; hij zal ze leiden van 1881 tot aan zijn dood. De hervorming van het hoger onderwijs draagt eveneens zijn belangstelling weg. Hij is actief in de ministeriële commissie voor de herziening van de programma’s en van de academische proeven, onder meer als secretaris en verslaggever van de sectie geneeskunde. In dezelfde lijn ligt zijn lidmaatschap van de Raad voor de verbetering van het hoger onderwijs. Voorts is hij lid van het leidinggevend comité en voorzitter van de Oost-Vlaamse kring van de Société royale de médecine publique. Hij is lid of corresponderend lid van verscheidene geneeskundige genootschappen.

Mag het verbazen dat Du Moulin ook nog politiek actief is? Hij zetelt van 1875 tot aan zijn dood voor de liberale partij in de gemeenteraad van Gent. Daar is hij onder meer lid van de commissie voor de volksgezondheid.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Du Moulin, Nicolas (1827-1890)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 10.03.2015. www.ugentmemorie.be/personen/du-moulin-nicolas-1827-1890

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Devolder, Kathleen. Gij Die Door 't Volk Gekozen Zijt ... De Gentse Gemeenteraad En Haar Leden 1830-1914. Gent: Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1994.

Van Loo, Florimond. Nicolas Du Moulin, Professeur Ordinaire à La Faculté De Médecine, Décédé Le 5 Novembre 1890. Gand: s.n., 1890.

 

Deel deze pagina: