Grafmonument Nicolas Du Moulin

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Nicolas Du Moulin is er een van.

Nicolas Du Moulin, geneeskundige

Nicolas Du Moulin (1827-1890) toont al op jonge leeftijd begaafdheid voor wiskunde en wetenschappen. In 1851 promoveert hij aan de Gentse universiteit  als doctor in de Natuurwetenschappen. Drie jaar later wordt hij ook doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Tussen 1853 en 1855 verblijft hij onder meer in Parijs, Berlijn en Wenen. In 1857 wordt hij aan de Gentse universiteit (faculteit Geneeskunde)  belast met de cursussen Farmacologie en Toxicologie. Zijn academische loopbaan gaat crescendo, in 1865 wordt hij benoemd tot hoogleraar. In 1870 ruilt hij de cursussen Farmacologie in voor cursussen Interne Geneeskunde.

Nicolas Du Moulin is verschillende keren decaan van de faculteit Geneeskunde (1865-66, 1870-71, 1879-80). In de periode 1882-90 is hij directeur-diensthoofd van de Kliniek voor Inwendige Ziekten. In 1870 wordt hij lid van de belangrijke provinciale medische commissie, die hij zal leiden van 1881 tot aan zijn dood. De hervorming van het hoger onderwijs draagt eveneens zijn belangstelling weg. Hij is actief in de ministeriële commissie voor de herziening van de programma’s en van de academische proeven. In dezelfde lijn ligt zijn lidmaatschap van de Raad voor de Verbetering van het Hoger Onderwijs. De Société royale de médecine publique de Belgique kent hem in 1882 een bronzen médaille toe.

Du Moulin is ook politiek actief. Van 1875 tot aan zijn dood zetelt hij voor de liberale partij in de Gentse gemeenteraad. Daar is hij onder meer lid van de commissie voor de volksgezondheid.

Grafmonument

De familiegrafkelder wordt in gebruik genomen na het overlijden van Nicolas Du Moulin. De stoffelijke resten van zijn echtgenote Josephine Wouters, die in 1863 op 32-jarige leeftijd stierf, en hun twee jong overleden kinderen Marie (+1860) en Rodolphe (+1861), worden overgebracht van de begraafplaats aan de Brugse Poort. Drie andere dochters worden later bijgezet. Nog twee dochters liggen niet in deze familiekelder, maar zijn begraven op Campo Santo, bij hun respectieve echtgenoten.

Het familiegrafteken Du Moulin is één van de meest imposante op de Westerbegraafplaats. Gelegen in het beschermd gedeelte (Plein ACKE, rij 14, nr. 3), met uitzicht op de centrale open groene ruimte, valt het monument op door zijn hoogte van meer dan drie meter.

Het monument in blauwe hardsteen bestaat uit een ingekorte sarcofaag met daarachter een stèle bekroond met driehoekig open fronton. Ontwerper-maker Domien Van den Bossche (1854-1906) heeft er alles aan gedaan om het grafteken te personaliseren. Onderaan de stèle worden de flankerende voluten versierd met papaverbollen. De “papaver somniferum” behoort tot de opiumfamilie en de verdovende eigenschap maakt deze plant tot het symbool van de ‘eeuwige slaap’. Zijn geneeskundige kracht legt hier ook de band met arts Du Moulin. 

Het grafteken is bekroond met een schaal waarrond een slang slingert. Als attributen van Hygieia, godin van gezondheid, zijn het ook symbolen die vaak in verband worden gebracht met de farmacie. Maar de meest nadrukkelijke verwijzing naar de academicus Nicolas Du Moulin is de toga die weelderig over de sarcofaag is gedrapeerd, alsof het een lijkwade is. De bijhorende baret en het goed zichtbare ereteken van de Leopoldsorde maken dit grafmonument tot het meest herkenbare professorenmonument van de Westerbegraafplaats.

Thomas vanden Bulcke
Bachelorstudent Kunstwetenschappen
Academiejaar 2016-2017

Deze tekst is tot stand gekomen in het kader van een paper-opdracht, “Methodologische oefening beeldende kunst en architectuur” – 2de bachelor Kunstwetenschappen 2016-2017- o.l.v. prof. dr. Linda Van Santvoort. 

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Vanden Bulcke, Thomas. "Grafmonument Nicolas Du Moulin." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 9.06.2018. www.ugentmemorie.be/artikel/grafmonument-nicolas-du-moulin.

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Devolder, Kathleen. Gij Die Door 't Volk Gekozen Zijt ... De Gentse Gemeenteraad En Haar Leden 1830-1914. Gent: Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 1994.

Van Loo, Florimond. Nicolas Du Moulin, Professeur Ordinaire à La Faculté De Médecine, Décédé Le 5 Novembre 1890. Gand: s.n., 1890.

Deel deze pagina: 
Aanmaken herinneringen toelaten