faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Nicolas Du Moulin, arts en rector van de UGent in 1880-1881 (Collectie Universiteitsarchief Gent).

Grafmonument Nicolas Du Moulin

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Nicolas Du Moulin is er een van.

Professoren faculteit Farmaceutische Wetenschappen UGent 1971/72-2014/15

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen in cijfers