Grafmonument Albéric Allard

De UGent neemt op de Gentse Westerbegraafplaats het meterschap op van de graven van acht opmerkelijke academici uit haar rangen. Albéric Allard is er een van.

Albéric Allard, rechtsgeleerde

Albéric Allard (1834-1872) studeert aan het Koninklijk Atheneum van zijn geboortestad Doornik en voltooit deze opleiding aan het Atheneum te Mons. Aan de Université Libre de Bruxelles behaalt hij op 8 september 1855 met grootste onderscheiding de graad van doctor in de Rechten. Op 15 oktober van datzelfde jaar legt hij de eed af als advocaat aan de Balie van Brussel. Hij besluit zich verder te vervolmaken in het burgerlijk recht en het strafrecht en trekt daarvoor naar Parijs. Met zijn La preuve de la filiation hors mariage behaalt hij in 1858 met grootste onderscheiding de graad van geaggregeerd doctor aan de ULB.

In 1866 kende het Institut de France (Académie des Sciences Morales et Politiques) hem de Prix Bordin toe voor zijn werk Histoire de la justice criminelle au XVIe siècle. Datzelfde jaar krijgt hij aan de Gentse faculteit Rechten de leerstoel Burgerlijk Recht aangeboden. Nog in 1866 installeert de regering een commissie belast met de herziening van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Omwille van zijn deskundigheid in deze materie wordt Allard in de commissie opgenomen en aangeduid als verslaggever. Tijdens deze opdracht publiceert hij ook nog zijn Examen du code de procedure du royaume d’Italie, dat in het Italiaans wordt vertaald en in Italië op zoveel bijval kan rekenen dat het hem de Italiaanse Kroonorde oplevert.

Alberic Allard sterft op jonge leeftijd, op 24 november 1872. De Westerbegraafplaats wordt pas opengesteld op 1 januari 1873, meer dan een maand later. Wellicht werd Allard aanvankelijk begraven op het oude kerkhof aan de Brugse Poort en is hij nadien overgebracht naar de nieuwe Westerbegraafplaats.

Grafmonument

Het grafteken (plein ABKE, rij 1 nr. 23) is gelegen in het beschermd gedeelte van de begraafplaats. Het monument heeft de vorm van een pilaster op verhoogde sokkel onder een rondboogfronton met acroterie op de hoeken. Het epitaaf in verdiept Latijns schrift op de sokkel luidt:

 

             NÉ À TOURNAI  LE 23 MARS 1834

 PROFESSEUR DE DROIT À L’UNIVERSITÉ DE GAND                          

   RAPPORTEUR DE LA COMMISSION DE RÉVISION

                DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

 CHEVALIER DE L’ORDRE DE LA COURONNE D’ITALIE

             DÉCÉDÉ À GAND LE 24 NOVEMBRE 1872

 

Het portretmedaillon van Albéric Allard bevindt zich in het rondboogveld en wordt beschut door de geprofileerde rondbooglijst. Onder het medaillon zijn er twee gekruiste lauriertakken in reliëf aangebracht. Laurier is een heester die door zijn wintervastheid symbool staat voor onsterfelijkheid.

Op het profielportret - vervaardigd in marmer (of kalkzandsteen?) - is een beschermende kaleilaag aangebracht. Het is ook interessant om tevens de vlakke en onversierde achterzijde van het monument te bekijken. Daar is duidelijk te zien dat het medaillon niet langs voor maar langs de achterzijde is ingebracht, zodat het aan de voorzijde mooi als tondo is ingewerkt. De lage gietijzeren omheining uitgewerkt met een meandervormige tekening, vormt de afbakening van het perceel. Concessies werden meestal afgebakend door een omheining, maar vaak is die verdwenen. In dit geval is ze dus nog uitzonderlijk bewaard gebleven.

De naam van een steenkapper of atelier ontbreekt op dit grafteken. Het portretmedaillon daarentegen is wel gesigneerd en gedateerd: B.F. Wante 1872. Benoit-François Wante (1832 -1920) was leraar aan de  Gentse Nijverheidsschool. Hij was actief in de funeraire beeldhouwkunst en heeft verschillende realisaties in de Westerbegraafplaats op zijn naam staan. Hij was ook betrokken bij het monumentale ingangsportiek van de Westerbegraafplaats, naar een ontwerp van architect Adolphe Pauli. Wante heeft het fronton aan de straatzijde (kant Palinghuizen) ingevuld met een reliëf waarin een sterfscène is voorgesteld.

Roger Daamen
Bachelorstudent Kunstwetenschappen
Academiejaar 2016-2017

Deze tekst is tot stand gekomen in het kader van een paper-opdracht, “Methodologische oefening beeldende kunst en architectuur” – 2de bachelor Kunstwetenschappen 2016-2017- o.l.v. prof. dr. Linda Van Santvoort. 

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Daamen, Roger. "Grafmonument Albéric Allard." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 9.06.2018. www.ugentmemorie.be/artikel/grafmonument-albéric-allard.

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Deel deze pagina: