Willockx, Renaat (1941-2008)

Als één van de sleutelfiguren van de maartbeweging in 1969 en de daarmee gepaard gaande studentenprotesten tegen het universitaire establishment, heeft Renaat Willockx een plaats gekregen in het collectieve geheugen van de UGent.

Actieve student

Renaat Willockx studeert tijdens het woelige academiejaar 1968-1969 aan de nieuwe faculteit Psychologie en Pedagogie van de Universiteit Gent. Voordien was hij reeds vijf jaar actief geweest in de Algemene Raad van het Gents Studentenkorps, een jaar in de Sociale Raad, was hij voorzitter van de organisatie van de werkstudenten en een van de drijvende krachten achter de protesten tegen professor Marthe Versichelen. Samen met Bob Roeck richtte hij in 1965 de Gentse Studenten Vakbeweging (SVB) op. Later zal hij ook één van de voortrekkers zijn van AMADA, of de latere PVDA. Zijn actief engagement voor allerlei maatschappelijke kwesties krijgt een culminatiepunt tijdens de studentenprotesten van maart 1969.

Maartbeweging

Wanneer na een verbod op het tonen van illustraties tijdens een lezing over pornografie de studentenprotesten op 13 maart 1969 een hoogtepunt bereiken met de bezetting van het rectoraat, wordt Renaat Willockx gezien als één van de aanstokers en leiders van het protest. De rector laat de protesterende studenten door de Rijkswacht hardhandig verwijderen uit het rectoraat, waarna twee studenten – Jan Deckers en Xavier Leroy – gearresteerd worden. Drie studenten raken gewond en een professor belandt zelfs in het ziekenhuis ten gevolge van het politieoptreden. Enkele dagen later wordt ook Willockx opgepakt aangezien hij ervan verdacht wordt een van de studentenleiders te zijn. De studenten roepen op om niet meer naar de les te gaan tot hun medestudenten vrijgelaten worden. Deckers en Leroy worden vrijgelaten op 19 maart, maar Renaat Willockx moet nog enkele dagen langer in voorhechtenis blijven. Door middel van een bijzonder proceduremiddel slaagt Willockx er uiteindelijk in om vrij te komen. De advocaat die de studenten verdedigt, is niet de minste, namelijk Piet Van Eeckhout. Als oud-student van Jaap Kruithof is Van Eeckhout vastberaden om zijn bijdrage te leveren aan de seksuele ontvoogding en zich af te zetten tegen de autoriteiten.

Als enige uitgesloten

Ondertussen is de Blandijn, bezet door de studenten en uitgeroepen tot ‘Studentoraat’, het centrum van de studentenprotesten geworden. Na de ontruiming van de Blandijn enkele dagen later op 20 maart 1969 en een gedeeltelijke terugkeer van de rust, giet rector Jean Jacques Bouckaert opnieuw olie op het vuur. Zeventien studenten moeten zich op 28 maart verantwoorden voor de Academieraad voor de gebeurtenissen in het Rectoraat. Studenten én wetenschappelijk personeel protesteren tegen deze vorm van ‘rectorale repressie’ door de lessen te boycotten en te staken. Alle zeventien studenten worden bij uitspraak uitgesloten van een job aan de UGent, maar enkel Renaat Willockx wordt volledig en levenslang uitgesloten van de UGent. Willockx lijkt dan ook het kind van de rekening te zijn en enkel bij hem is een duidelijke motivering voor de bestraffing aanwezig. Zijn medestudenten reageren verbolgen en starten een petitie tegen zijn uitsluiting. 

Procedureslag

Maar ook Willockx laat het hier niet bij. Midden april trekt hij met een delegatie naar minister Vermeylen om zijn tuchtsanctie aan te vechten. Vermeylen beweert evenwel niet op de hoogte te zijn van de tuchtmaatregelen van de rector. Willockx sleept daarop de beslissing van de Academieraad voor de Raad van State, door wie hij in 1972 in het gelijk gesteld zal worden op gronde dat de rechten van de verdediging niet geëerbiedigd werden. Raadsheer-verslaggever Vermeulen zal evenwel oordelen dat dit feit teniet werd gedaan door het niet verschijnen van Willockx voor de Academieraad.

Eerherstel

In 2005 rehabiliteert rector Paul Van Cauwenberge Renaat Willockx . Van Cauwenberge was zelf een van de actieve studenten in het begin van de jaren 1970 en kende Willockx goed. Door zijn rehabilitatie mag Willockx zijn al bij al geliefde universiteit opnieuw betreden. Enkele jaren later/in 2008 overlijdt hij.

 

Anke Stefens
Master Geschiedenis
14 september 2016

Deze tekst verscheen eerder in de scriptie van Anke Stefens, “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit vanaf 1969.” Masterproef UGent, 2015.

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Stefens, Anke. “Willockx, Renaat. (1941-2008).” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 14 september 2016.

 

Literatuur

Stefens, Anke. “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit vanaf 1969.” Masterproef UGent, 2015.
Mensaert, Elisabeth. “Rel over naaktfotografie: in 2008 in Antwerpen, in 1969 aan de Universiteit Gent.” Indymedia, 26 september 2008. http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F29608.html

Type persoon: 
Deel deze pagina: