1971 Studentenartsen en -psychologen

Het psychosociaal welzijn van de student komt begin de jaren 1970 op de agenda van de universiteit. Een belangrijke impuls is de studie Jeugd voor de Muur (1962) van Jaap Kruithof en Jos Van Ussel, waaruit blijkt dat er een grote nood is aan psychologen en pedagogen om studenten te helpen met hun relationele en seksuele problemen. Op initiatief van gedragstherapeute en dokter Jeanine Van Oppen richt de UGent in 1971 de Dienst voor Psychologische Raadgeving op waar psychologen en pedagogen de studenten ondersteunen bij faalangst en studieproblemen. Maar ook seksualiteit blijkt een belangrijke bekommernis van hun cliënten. 

Dienst voor Psychologische Advies

De Dienst voor Psychologische Raadgeving stelt vast dat studenten met heel wat medische vragen zitten rond anticonceptie en dat kotstudenten dikwijls niet over een vaste huisarts beschikken. De gratis medische dienstverlening voor studenten in het Academisch Ziekenhuis op de afdeling van professor Gaston Verdonk is ontoereikend. Onder druk van de Sociale Raad en dankzij de inspanningen van studentenvertegenwoordiger Henri De Ridder, een student geneeskunde die sinds 1972 in de Raad van Beheer zetelt en lid is van de progressief medische studentenvereniging Mordicus, besluit het Vast Bureau op 21 november 1975 een onderzoek in te stellen naar de noden van de studenten betreffende medische voorzieningen. Dit onderzoek wordt ingericht in samenwerking met de Dienst voor Hygiëne en Sociale Geneeskunde van professor Karel Vuylsteek. Ten tweede wordt besloten om naar het voorbeeld van de KULeuven en het VUBrussel, een artsenpraktijk in te richten. Het betreft in eerste instantie een proefproject dat loopt voor twee jaar en waarbij gedurende twee halve dagen per week consultaties tegen terugbetalingstarief van het Riziv worden ingericht bij de Dienst voor Psychologische Raadgeving. Op 1 januari 1976 voegt een studentenarts zich bij de het team van de Dienst voor Psychologische Raadgeving, vanaf dan Dienst voor Psychologische Advies aan Studenten (PAS), en op 2 oktober komt er nog een arts bij.  Niet toevallig zijn de studentenartsen gerekruteerd uit Mordicus.  

‘De studentenarts licht voor’

Officieel zijn de studentenartsen huisartsen voor de gebruikelijke medische problemen, zoals griep, maar de facto is ook seksuele voorlichting een hoofdbezigheid. Ze informeren zich bij de Polikliniek Antikonseptie, de verloskundige kliniek van Michel Thiery, en bij het Centrum voor Seksuele Voorlichting (CSV), gevestigd in de Willemtellstraat bij de Dolle Mina. De studentenartsen organiseren en steunen informatiecampagnes over anticonceptie. Ze richten specifieke spreekuren in en vanaf academiejaar 1976-1977 krijgen de studentenartsen in Schamper een eigen voorlichtingsrubriek ‘De studentenarts licht voor’. Het eerste thema voor de rubriek is witverlies bij vrouwen dat ze medisch verklaren om de misvatting dat het een hygiënisch probleem is te weerleggen. Met hun serene en wetenschappelijke aanpak kunnen de studentenartsen de thema’s rond seksuele voorlichting en anticonceptie opentrekken en het debat aanzwengelen. 

Financiële moeilijkheden 

De populariteit van de studentenartsen is enorm: het kleine aantal artsen kan de overrompeling niet opvangen waardoor ze meer en meer beroep moet doen op andere universitaire diensten. Ondanks het grote succes moeten de studentenartsen knokken om hun bestaan als sociale voorziening. In 1980 wordt het gebouw aan de Kantienberg, waar de dienst gevestigd is, plots verkocht aan de stad Gent zonder een ander gebouw te voorzien. In 1986 gaan de studentenartsen op in het overkoepelende Adviescentrum voor Studenten en krijgen ze een vaste stek op het Sint-Pietersplein. 

Anke Stefens
Master Geschiedenis 
9 november 2016

Fragmenten van deze tekst verschenen eerder in de scriptie van Anke Stefens, “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit.” Masterproef UGent, 2015. 

Hoe verwijs je naar dit artikel?

Stefens, Anke. “1976 studentenartsen en –psychologen.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 9 november 2016. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1976-studentenartsen-en-psychologen

Literatuur en bronnen

Onderzoek naar de behoefte aan een studentenarts aan de Rijksuniversiteit te Gent. Gent: RUG, 1977.

Stefens, Anke. “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten van de Gentse universiteit.” Masterproef UGent, 2015.

Deel deze pagina: