1986 Adviescentrum voor studenten

Het Adviescentrum voor Studenten overkoepelt vanaf 1986 een aantal sociale initiatieven voor studenten. De steeds groter wordende studentengemeenschap verwacht van de UGent niet alleen degelijk onderwijs maar ook begeleiding bij studie-, huisvestings-, psychologische, medische en seksuele kwesties en problemen. Voortaan kunnen studenten voor al hun vragen terecht op het Sint-Pietersplein.

Sociale Sektor in financiële moeilijkheden

Vanaf 1 januari 1986 overziet het Adviescentrum voor Studenten op het Sint-Pietersplein de reeds bestaande Dienst voor Studieadvies, het Plaatsingsbureau voor Afgestudeerden, de Dienst voor Psychologisch Advies aan Studenten, de Studentenartsen en het Universitair Studiebureau. De reorganisatie betekent niet dat het Adviescentrum gevrijwaard wordt van financiële rationalisatie. De UGent besnoeit zowel in de jaren 1970 als 1980 in haar Sociale Sektor: het personeelsbestand krimpt in en de bezoldigde psychologische diensten worden tot een minimum beperkt.

Het adviescentrum zal later verhuizen naar het pand naast De Brug. Na een aantal reorganisaties zijn de sociale diensten voor studenten anno 2016 ondergebracht bij de Directie onderwijsaangelegenheden – met studie- en loopbaanadviseurs, trajectbegeleiders en studentenpsychologenen – en de Directie Studentenvoorzieningen met een Afdeling persoonlijke sociale voorzieningen zoals studentenartsen en maatschappelijk assistenten. Wat in de jaren 1970 en 1980 startte als kleine, onafhankelijke initiatieven, maakt nu deel uit van de geoliede machinerie van de UGent.

Fien Danniau en Anke Stefens
Vakgroep Geschiedenis UGent
2 september 2016

Deze tekst is gebaseerd op de scriptie van Anke Stefens, “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten aan de Gentse universiteit vanaf 1969.” (2015).

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Fien Danniau en Anke Stefens. “1986 Adviescentrum.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 13 september 2016. www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1986-adviescentrum-voor-studenten

Literatuur en bronnen

​S.n. “Afdeling studieadvies.” UGent. Geraadpleegd 12 september 2016.  http://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/afdeling-studieadvies
Stefens, Anke. “Op de barricade voor de seksuele emancipatie. Het engagement van professoren en studenten aan de Gentse universiteit vanaf 1969.” Masterproef UGent, 2015.

Deel deze pagina: