1949 Sociale Dienst voor Studenten

Op initiatief van rector Norbert Goormaghtigh wordt in 1949 een Sociale Dienst voor Studenten opgericht. Deze dienst verschaft hulp aan studenten in financiële moeilijkheden via het toekennen van studiebeurzen, leningen en reducties, het zoeken naar gepaste studentenjobs en het bemiddelen bij de verhuur van studentenkamers. Een belangrijk aspect van de sociale dienstverlening vormt de oprichting van studentenrestaurant De Brug. Ondergebracht op de eerste verdieping van het Technicum serveert het restaurant dagelijks een warm middagmaal. Om de prijzen laag te houden worden er regelmatig liefdadigheidsmanifestaties zoals revues en bals georganiseerd. Mevrouw Mussche en mevrouw Dept zijn belast met de dagelijkse leiding van respectievelijk het restaurant en de Sociale Dienst voor Studenten. Door een ruimere subsidiëring kan in 1958 een nieuw restaurant gebouwd worden voor studenten en personeel. Op 4 oktober 1960 zal studentenrestaurant De Brug, geconcipieerd voor een maximale capaciteit van zo’n 1200 maaltijden, de eerste klanten verwelkomen.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: