Home Heymans

In september 1973 opent aan de Isabellakaai en op de terreinen van aannemer N. Maes, Home Heymans, genoemd naar professor en Nobelprijswinnaar Corneel Heymans. Naast Home Fabiola (1960) en Home Vermeylen (1971) voor meisjesstudenten, is deze home bedoeld voor gehuwde studenten. Tegen een schappelijk tarief van 2.000 tot 4.000 frank kunnen koppels een van de 105 gemeubelde appartementen huren. Op het gelijkvloers van de Home bevindt zich een kinderkribbe die opvang voorziet voor 74 kinderen van studenten en personeelsleden. De bouw kadert binnen de initiatieven van de UGent om gezinsplanning te stimuleren en mogelijk te maken.

Gezinsplanning

Via Home Heymans wil het universitair bestuur gehuwde koppels de kans geven te studeren. Op dat moment maken gehuwde studenten 7% uit van de totale studentenpopulatie, goed voor 875 studenten. Daarnaast wil men vanuit een katholieke visie het huwelijk promoten en jongeren overtuigen om het huwelijk niet te lang uit te stellen. Een derde en belangrijke reden is dat dergelijke institutionalisering de vrijheid geeft aan jongeren om binnen het huwelijk aan gezinsplanning te doen. De nood voor opvang van kinderen van studenten was al in de jaren 1960 duidelijk geworden en bovendien bleek uit de studie Jeugd voor de muur van Jos Van Ussel en Jaap Kruithof dat gehuwde studenten te kampen hebben met financiële moeilijkheden, waardoor het gebruik van anticonceptie in het gedrang komt en er vroeger dan gewenst kinderen van komen.

Sekscontroles

De koppels van Home Heymans mogen dan wel een volwaardig liefdesleven leiden, aan de andere homes is er van seksuele vrijheid geen sprake. In april 1974 komen studenten in opstand tegen de zogenaamde sekscontroles: elke bezoeker moet zich aanmelden en, belangrijker, voor het vallen van de nacht ook weer afmelden bij de conciërge van de Home. De protesten en bezettingen van de studenten te spijt, raakt het Vast Bureau niet aan het kamerreglement. Maar in de de praktijk zullen ze wegens financiële overwegingen niet langer worden toegepast.

Strijd om de gemengde homes

De stille afschaffing van de sekscontroles is een eerste fase in de strijd om gemengde homes. De tweede fase wordt ingeluid in 1978 met de publicatie van de resultaten van een enquête bij de homeraden. Daaruit blijkt dat de homestudenten onder andere geïnteresseerd zijn in gemengde homes en af willen van de tijdslimiet op bezoekers. De UGent is weinig onder de indruk van de vragen. De eerste gemengde homes zullen er pas komen in 1987 onder de progressieve rector Leon De Meyer.

105 flats

Dertig jaar na de bouw is Home Heymans aan een grondige renovatie toe. In 2003 wordt gestart met de buitenkant, en tussen 2005 en 2009 zijn de appartementen aan de beurt. De aanwezigheid van de kinderkribbe blijkt overigens een hoofdbreker: de 74 kindjes houden niet van renovatielawaai maar zijn evenmin zomaar te verhuizen naar een ander gebouw elders in de stad. Doorheen haar bestaan is de vraag naar betaalbare appartementen in Home Heymans groter dan het aanbod. De selectie van de koppels gebeurt vandaag via een prioriteitenlijst. Koppels waarvan beide partners aan de UGent of de HoGent studeren hebben voorrang en de Sociale Dienst bemiddelt voor de beursstudenten.

Fien Danniau en Anke Stefens
Master Geschiedenis
5 september 2016

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Danniau, Fien en Anke Stefens. “Home Heymans.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 21.09.2016. http://ugentmemorie.be/plaatsen/home-heymans

Literatuur en bronnen

Duc, Stefaan. “Werken kindercrèche veroorzaken mogelijk hinder voor studenten.” Schamper, 24 oktober 2005. http://www.schamper.ugent.be/435/werken-kindercreche-veroorzaken-mogelij...

Vandepitte, Daniël. ‘Inhuldiging van de kinderkliniek (sic) en het Home C. Heymans. Toespraak van rector Vandepitte.’ De Brug 1973 (3) 166-170.

Van Vaerenberg, M. ‘Studentenhuisvesting en Sociale Voorzieningen aan de R.U.G. Enkele resultaten van een onderzoek (1)’ De Brug 1973 (4) 313-324.

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Rector Vandepitte speecht bij de inhuldiging van de nieuwe Home C. Heymans in september 1973

‘Dit alles in acht genomen en na straks een gemeubileerde flat te hebben bezichtigd denk ik dat de meeste aanwezigen met mij van mening zullen zijn dat de studenten in de watten worden gelegd. Het zou mij nochtans verbazen indien er uit kringen van studenten lofzangen zouden opstrijgen aan het adres van de universiteit voor deze nieuwe realisatie. De studenten, of, om preciezer te zijn, de studenten die het meest van zich laten horen, blijken immers zelden iets te ontdekken dat deugt in de universiteit. Ik ben ervan overtuigd dat veel meer studenten er anders over denken, maar zij zijn kennelijk niet zo welbespraakt.’ 

(Rector Daniel Vandepitte) 

Uit: "Inhuldiging van de kinderkliniek en het Home C. Heymans", De Brug XVII, nr. 3 (1973): 168.