UGent in cijfers

Cijfers zeggen niet alles.
Maar de gegevens die we konden exporteren uit de professorendatabank www.UGentMemorialis.be en de studentendatabanken
bieden letterlijk en figuurlijk een nieuwe kijk
op de samenstelling en de evoluties van 199 jaar UGent.

Aan de hand van vijf stellingen vatten we
de geschiedenis achter de visualisaties samen.

 


1. UGent in het Belgische universitaire landschap

Tot 1960 is de UGent de kleinste; de impact van wetgeving op het studentenaantal is groot; taalkwesties; de strijd om de West-Vlaming; wie is nu de grootste?

 

2. Studenten UGent in cijfers

Van kleine elite-instelling naar onderzoeksuniversiteit; taal heeft (g)een impact op het studentenaantal; de democratisering eindigt met vijf nieuwe faculteiten; de vrouwelijke studenten zorgen voor een tweede massificatie; nog meer studenten in de 21ste eeuw?

3. Buitenlandse studenten UGent in cijfers

De internationale student laat zich moeilijk definiëren; de Belgische universiteiten hoorden bij de meest aantrekkelijke van de wereld; academische migratie is er soms ook om politieke redenen; Europa in de greep van het protectionisme en autoritarisme; wachten op de dekolonisatie, Erasmus en de val van de Muur.


4. Professoren UGent in cijfers

3686 factoren; kleine korpsen voor elitaire onderwijsinstelling; verwetenschappelijking leidt tot meer professoren; een Nederlandstalig korps; van klein naar zéér groot.
 

5. Herkomst professoren UGent 1817-1960

De UGent opent met 50% buitenlandse professoren; en gaat verder met 10% buitenlandse professoren; aan de UGent doceren vooral Gentse professoren; aan de UGent doceren vooral Nederlandstalige professoren; wat na 1960?

 

6. Sociale afkomst professoren UGent 1817-1940

Aan de UGent werken evenveel katholieke als vrijzinnige professoren; aan de faculteiten zitten niet perse evenveel katholieken als vrijzinnigen; sociale mobiliteit via onderwijs; rekrutering uit eigen rangen; het record staat op 63 dienstjaren.
 


7. Bestuur UGent in cijfers

76+1 rectoren; artsen aan de macht?; 11 vicerectoren; decanen en vakgroepvoorzitters; de UGent kent een lamentabel genderevenwicht.

 

8. Vlaamse Hogeschool in cijfers

Een universiteit in dezelfde gebouwen maar met andere mensen; de Vlaamse Hogeschool heeft een kleinburgerlijk karakter; een ontspanningsroute voor dwangarbeid; Letteren of Geneeskunde?; na de oorlog wordt afgerekend.

 
Hoe verwijs je naar dit dossier?

Danniau, Fien en Kristof Loockx. "Dossier UGent in cijfers." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 14.03.2016. www.ugentmemorie.be/dossiers/ugent-in-cijfers

Deel deze pagina: