Colofon UGent in cijfers

"UGent in Cijfers" kwam tot stand met de blik op UGent 1871-2017 en naar aanleiding van de publicatie van www.UGentMemorialis.be, een databank met informatie over alle professoren, faculteiten, vakgroepen, seminaries en laboratoria.

  • Redactie en beeldredactie: Fien Danniau met bijdragen van Kristof Loockx en Christophe Verbruggen
  • Data: Frank Cotman, Fien Danniau, Kristof Loockx. Met dank aan Marieke Anaf.
  • Visualisaties: Kristof Loockx
  • Promotor: Christophe Verbruggen
  • Reacties en opmerkingen zijn welkom bij fien.danniau@ugent.be
  • Met dank aan de geschiedenisstudenten van het vak Datavisualisatie die in 2014-2015 experimenteerden met de data: Barbara De Weerdt, Jeroen Demaeght, Thomas Devriese, Thibaut Jageneau, Jeroen Laporte, Seppe Mattheus, Steven Matthys, Jens Michels, Stan Pannier, Wannes Slosse, Nils Tanghe, Pieter van der Steene, Gert Van Doorsselaer, Ines Verschaeve en Jolan Wuyts.

Hoe verwijs je naar dit dossier?
Danniau, Fien en Kristof Loockx. "Dossier UGent in cijfers." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 14.03.2016. www.UGentMemorie.be/dossiers/ugent-in-cijfers.

Alle visualisaties zijn gemaakt met het gratis programma Tableau Public. De grafieken en de achterliggende data zijn vrij te consulteren, verspreiden en gebruiken. Je vindt ze allemaal op het UGentMemorie profiel via public.tableau.com/profile/ugentmemorie.

Bibliografie

150 jaar ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent (1835-1985). Gent: UGent, 1986.
Bonte, André. Vijfduizend diploma's: balans van twaalf jaar universitaire expansie in Vlaanderen. Gent: Dienst voor studieadvies Rijksuniversiteit Gent, 1980.
Barra, J.P. "Buitenlandse vorsers en studenten aan de R.U.G." De Brug 13 (1969) 114-123.
Claerhout, Sara. Het Erasmusleven aan de Universiteit Gent: een exploratieve studie. Onuitgegeven masterscriptie UGent, 2008.
Caestecker, Frank en Jozefien De Bock. “Historiek van de studentenmigratie naar België, 1830-1994.” In Migreren voor een diploma: Studenten van buiten de Europese Unie in het Belgisch hoger onderwijs, uitgegeven door Frank Caestecker en Andrea Rea, 18-29. Leuven: Acco, 2009.
De Clerck, Karel. Tien Vlaamse rectoren over tien jaar universitaire expansie. Gent: RUG, 1975.
De Messemaeker, Pieter en Christophe Verbruggen. "Étudiants étrangers à l’université de Gand vers 1900." In Daniel Varoujan, un poète arménien à Gand, uitgegeven door Lieve Van Hoof en Peter Van Nuffelen. Leuven: Peeters, 2016.
Dhondt, Pieter. Een tweevoudig compromis. Discussies over universitair onderwijs in het negentiende-eeuwse België. Onuitgegeven doctoraatsverhandeling. KULeuven, 2005.
Dhondt, Pieter. "Foreign students at Belgian universities: a statistical and bibliographical approach". Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 38 (2008, 1-2) 5-44.
Fredericq, Louis. De ontvolking der Technische Scholen van de Rijksuniversiteit Gent. In hoever is de vervlaamsching er verantwoordelijke voor? Gent: Drukkerij Hoste, 1938.
Leyman, Annick en  Karen Vandevelde. Very Important Brains: buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra. Gent: UGent HR2, 2009.
Loockx Kristof. "Zonnige dromen bezielen de nieuwe jeugd: een prosopografie van de studentenpopulatie van de Vlaamse Hogeschool." Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 67 (2014) 199-229.
Mandemakers, Kees. “Negen classificaties voor 19e en 20e eeuwse beroepstitels.” IISG research paper 19. Amsterdam: IISG, 1995.
Mantels, Ruben. "Het hoofd van de universiteit". UGentMemorie. Laatst gewijzigd 10.08.2015. http://www.ugentmemorie.be/artikel/het-hoofd-van-de-universiteit.
Roels, Bart. Buitenlandse studenten aan Belgische universiteiten : een onderzoek naar studentenmigratie en het Belgische beurzenbeleid 1945-1980. Onuitgegeven masterscriptie UGent, 2008.
Steels, Michel. Geschiedenis van het stedelijk onderwijs te Gent: 1828-1914. Gent: s.l., 1978.
Stols, Eddy. Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1854-1914). Gent: Archief RUG, 1976. Uit het Verleden van de RUG, 1.
Tollenbeek, Johan, Liesbet Nys en Ruben Mantels. De stad op de berg: een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1969. Leuven: Universitaire Pers, 2005.
Tyssen, Jeffrey. 'De democratisering van het onderwijs. Perspectieven van de naoorlogse ontwikkeling." In Democratie op het einde van de 20ste eeuw : onderzoek en probleemgericht denken over de democratie bij jonge onderzoekers in Vlaanderen, uitgegeven door W. Dewachter. Brussel: Paleis der Academiën 1994.
Vanacker Daniël. Het activistisch avontuur. Gent: Academia Press, 2006.
Van Acker, Annik. Slavische studenten aan de RUG (1855-1914). Gent: Archief RUG, 1984. Uit het verleden van de RUG, 18.
Vandenbilcke, Annick. Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent (1930/31-1945/46). Gent: Archief RUG, 1987. Uit het verleden van de RUG, 24.
Vanden Borre, Saartje. Toga's voor 't Hoge: geschiedenis van de Leuvense universiteit in Kortrijk. Leuven: Lipsius, 2015.
Van der Meersch, Anne-Marie. De eerste generaties meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit te Gent (1882/1883 tot 1929/1930). Gent: Archief RUG, 1982. Uit het verleden van de RUG, 13.
Vanhaute, Eric. “Het debat dat er geen was. Sociale stratificatie in de geschiedschrijving.” In Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eeno, uitgegeven door Jan Art en Luc François, 229-240. Gent: Academia Press, 1999.
Van Tulder, J.M.M. De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919 tot 1954: een sociaal-statistische studie. Leiden: Stenfert. Kroese, 1962.
Wils, Lode. Onverfranst, onverduitst? Flamenpolitik, activism, frontbeweging. Kalmthout: Pelckmans, 2014.
Witte, Els. De tuin van Akademos. Studies naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de Vrije Universiteit Brussel. Brussel: VUBPress, 1995.
Witte, Els. “Professoren aan de Gentse Rijksuniversiteit: tussen academische vrijheid, pluralisme en neutraliteit (1817-1965).” In Docendo discimus. Liber amicorum Romain Van Eeno, uitgegeven door Jan Art en Luc François, 995-1020. Gent: Academia Press, 1999.

Deel deze pagina: