1920 Hoger Instituut Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde

Hoewel de Luikse rijksuniversiteit reeds vanaf 1903 een Instituut voor Kunstgeschiedenis bezit, duurt het tot 1920 alvorens de Gentse faculteit Letteren en Wijsbegeerte de oprichting van een Kunsthistorisch Instituut overweegt. De faculteitsraad en de bevoegde minister reageren positief en bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1920 krijgt Gent een Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO). De politicus en geleerde August Vermeylen, die later hoogleraar en rector zal worden aan de Gentse universiteit, woont de opening bij. In het eerste academiejaar wordt gestart met elf studenten en zeven toehoorders. Aan het HIKO zullen zich meer dan aan andere faculteiten en cursussen vrije studenten inschrijven: de lessen zijn vooral populair bij jonge vrouwen uit gegoede milieus die zich willen bijscholen in de kunstwetenschappen, maar niet de ambitie koesteren een diploma te behalen.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: