9. Bronnen en literatuur

  • Universiteitsarchief Gent, 3J/1, 267: Personeel
  • Verslag over de toestand van de universiteit gedurende het academiejaar (Gent 1976-1981)
  • Schamper (1976-1981) (het interview met Hoste staat in de nummers 41 en 42, derde jaargang, 1977-1978).
  • ‘Benoeming prof Hoste was juist’, Vooruit, 5 oktober 1977.
  • Rektor Hoste wil spreiding eksamens en “credit-systeem’, Vooruit, 4 oktober 1977.
  • 20 jaar RUG-studenten in actie (Gent 1988).
  • K. de Clerck, Twintig jaar studie van het universitair onderwijs in België (Gent 1978)
  • D. Vanbellinghen, De Gentse studentenbeweging 1968-1978 (onuitg. lic.verh.) (Gent 1996-1997).
  • www.UGentMemorialis.be, lemma Julien Hoste.

Lees verder: '9. Illustratieverantwoording' 

Deel deze pagina: