8. Herinneringen aan Julien Hoste door vicerector Luc Moens

Op 30 mei 2012 vond er in de Aula een herdenkingszitting plaats voor ererector Julien Hoste, die op 1 december 2011 overleed. Na een welkomstwoord van rector Paul van Cauwenberge, bracht vicerector Luc Moens, die promoveerde bij Hoste, een warme hulde. Zijn persoonlijke herinneringen aan Hoste zijn hieronder weergegeven.

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Luc Moens

'Julien Hoste was een interessante man, een groot intellectueel en een fijne mens. Julien Hoste had geen retoriek nodig. Hij bezat een natuurlijk gezag, gebaseerd op de objectiviteit van zijn analyse en op zijn scherpe geest. Retoriek was hem vreemd en ik heb hem nooit meer woorden weten gebruiken dan nodig'.

'Ik heb Julien Hoste leren kennen op het hoogtepunt van zijn loopbaan. In 1976 ben ik zijn laboratorium binnengestapt en in 1977 is hij rector geworden. Ik ben dan ook een van de jongsten die hem zijn leermeester mogen noemen'.

'Op welke manier hij de universiteit geleid heeft, weet ik niet uit eigen ervaring. Maar het zal wellicht op zijn eigen rustige wijze geweest zijn. Julien Hoste moest het hebben van de kracht van zijn argumenten. Ik heb talloze vergaderingen meegemaakt waarop collega’s elkaar trachten te overtreffen: met uiteenlopende methodes en allerlei middelen, zelf met het middel van het stemvolume. Julien Hoste daarentegen keek stilzwijgend toe. Hij observeerde en analyseerde. Tot het ogenblik kwam waarop hij het woord vroeg: in enkele korte zinnen formuleerde hij de argumenten die er echt toededen, en dat deed hij op een manier die iedereen opnieuw deed nadenken'.

'Ik herinner me nog het einde van zijn rectoraatsperiode. We vierden dat einde met een groot feest, waarop Richard Dams, die in de voorbije jaren de dagdagelijkse leiding van het laboratorium op zich had genomen, een toespraak hield. In zijn dankwoord zei Professor Hoste: “Ik heb in de voorbije jaren de cantates van Bach leren begrijpen. Ik ben begonnen met Kantate 56: Ich will den Kreuzstab gerne tragen, en ik ben nu aan Kantate 82: Ich habe genug." Blijkbaar moet er nog een belangrijke cantate volgen na nummer 82, want professor Hoste heeft op zijn rectoraat nog een periode als vicerector laten volgen'.

'Gelukkig heeft Julien heel lang in goede gezondheid geleefd en is zijn leven van grote betekenis geweest. Voor de wetenschap, voor de universiteit, voor kenniseconomie in Vlaanderen, voor zijn familie en vrienden en voor zijn vele leerlingen'.

(Vicerector Luc Moens, 30 mei 2012)