1. De wording tot flamingant

De wortels van Vermeylens Vlaamsgezindheid liggen in zijn college- en studentenjaren. Aan het atheneum van Antwerpen groeit zijn Vlaamsgezindheid in de studentenbond ‘Help u zelve’ en in vriendschappen met makkers als Lodewijk de Raet, met wie hij samen ‘het onooglijk blaadje Jong Vlaanderen’ uitgeeft. Later, als student aan de Université libre de Bruxelles (ULB), vervolgt hij dit parcours in letterkundige kringen als De Distel en in een intense studie van de geestelijke en literaire stromingen van zijn tijd. Vermeylen blijkt een charismatische jongeman die met een sterke drive de intellectuele stromingen van het Europese fin de siècle absorbeert. Samen met enkele vrienden zet hij zich met het tijdschrift Van Nu en Straks af tegen het kleinburgerlijke en gezapige leven in Vlaanderen. Radicale ideeën over politiek, literatuur en kunst worden erin geventileerd. Met het tijdschrift vestigt Vermeylen zijn faam als leidend criticus en intellectueel. Zijn snelle opgang wordt bekroond met een aanstelling tot hoogleraar aan de Brusselse universiteit, 29 jaar oud, nadat hij er op het eerste proefschrift in het Nederlands gepromoveerd was.

Lees verder: 'Manifesten van jeugd en bevlogenheid'

Deel deze pagina: 
Aanmaken herinneringen verbieden