1994 International Centre for Reproductive Health

Aan de faculteit Geneeskunde richt gynaecologe Marleen Temmerman in 1994 het International Centre for Reproductive Health (ICRH) op. Het multidisciplinair centrum doet onderzoek rond reproductieve en seksuele gezondheid en rechten en heeft projecten in Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa. De sterkte van het ICRH is de wisselwerking tussen de projecten en het onderzoek. Nieuw onderzoek kan enerzijds onmiddellijk getest en toegepast worden, anderzijds bieden de projecten een directe blik op ontwikkelingen en noden. Het ICRH is erkend als een collaborative centre van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Internationale context

In 1994 houdt de VN een conferentie over bevolking en ontwikkeling in Caïro. Er wordt een ambitieus actieprogramma goedgekeurd dat tot doel heeft alle vrouwen ter wereld toegang te geven tot anticonceptie en hun reproductieve rechten te waarborgen, gendergelijkheid en toegang tot opleiding te garanderen en armoede te bestrijden door de kansen voor vrouwen te verbeteren. Via de oprichting van het ICRH wil Temmerman bijdragen tot deze doelstellingen.

Het ICRH bouwt onderzoek en projecten uit over de hele wereld rond HIV/AIDS, seksueel overdraagbare infecties en ziektes, anticonceptie, gezinsplanning, moeder- en kindgezondheid en seksueel geweld. Het centrum bouwt een internationale reputatie uit en werkt samen met nationale, internationale en multilaterale organisaties. In 2000 splitst het ICRH op in ICRH België en een aparte ICRH Kenia. In 2009 wordt ICRH Mozambique opgericht.

Rebelse Gentenaar

In 2008 verliest het ICRH haar medisch coördinator prof. Patricia Claeys aan kanker. Zij was in 1995 door Temmerman aan boord gehaald en onder haar dagelijkse leiding bloeide het ICRH uit tot een kleine KMO met een 100-tal medewerkers in Belgie, Europa, Afrika, Latijns-Amerika, en China, en een ruime portfolio aan onderzoek, onderwijs en dienstverleningsprojecten, met internationale weerklank. De Kortrijkse Patricia Claeys zal omwille van haar werk en projecten voor het ICRH en in Nicaragua in maart 2014 postuum verkozen worden tot ‘Rebelse Gentenaar’.

Groei en bloei

In 2012 wordt Marleen Temmerman directeur van het departement Reproductieve Gezondheid en Onderzoek binnen de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is het voorlopige sluitstuk van een maatschappelijk geëngageerde carrière. Ze legt  door deze aanstelling verschillende van haar functies neer maar ze blijft verbonden aan het ICRH.

Haar 20 jaar bestaan viert het ICRH met een internationaal symposium en een boek van Marleen Temmerman en Tine Maenhout met bijdragen van sleutelfiguren in de strijd voor vrouwenrechten Milady! Waar vrouwenrechten echt over gaan.

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis
4 december 2014

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Danniau, Fien. "1994 International Centre for Reproductive Health." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 04.12.2016. www.UGentMemorie.be/gebeurtenissen/1994-international-centre-for-reproductive-health

Literatuur

icrhb.org
www.vrouwenkliniek.be
www.marleentemmerman.be
www.patriciaclaeys.be
Publicaties van Marleen Temmerman
Interview met Marleen Temmerman, 20 mei en 1 juli 2011.
Temmerman Marleen en Maenhout Tine, Milady! Waar vrouwenrechten echt over gaan (Tielt: 2014).

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Marleen Temmerman

Ik mis de warme gloed van samen werken aan een betere wereld
In een maatschappij die harder en killer wordt
Ik mis solidariteit In een wereld waar de kloof tussen arm en rijk toeneemt
Ik mis mijn vader die te vroeg is heengegaaan
En Patricia, mijn soulmate, die net vijftig was toen ze ons verliet
Ik mis ‘le temps de cerises'
En de ‘walk on the wild side'

Marleen Temmerman
Gedicht verschenen in Het Mooiste Woordenboek II (Het Bronzen Huis en Radio 1: 2010)

Marleen Temmerman bij de doctoraatsverdeding van Patricia Claeys

Als promotor van Dr Patricia Claeys heb ik hierbij het voorlaatste woord, en van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om de persoon Patricia even te belichten.

Onze wegen kruisten zich in 1995 en deze ontmoeting heeft mijn leven en dat van vele anderen drastisch veranderd. Ik was toen hard op zoek naar een rechterhand, een dagelijks bestuurder voor ons pas opgericht centrum binnen onze Vakgroep, dat we -ambitieus misschien- het International Centre for Reproductive Health genoemd hadden. Het centrum bestond toen uit één man, beter gezegd vrouw, zijnde Els Leye, en een paardekop, ik dus, maar het barstte reeds uit zijn voegen door het vele werk.

Er hadden zich op onze advertentie, reeds een aantal veelbelovende kandidaten aangemeld en op de valreep kreeg ik een hint van de co-promotor in deze, Prof P Vander Stuyft, die een witte raaf gespot had in de Public Health Masters Course in Antwerpen....en daar kwam ze. Geinteresseerd, kritisch, no-nonsense, intelligent, knap en gedreven, gevoel voor humor, kortom een meisje uit het goede hout gesneden. Ze kwam uit West-Vlaanderen, Kortrijk op precies te zijn, en had gestudeerd in Leuven. Zo zie je maar, niemand is perfect, maar breeddenkend als we zijn vergeven we haar deze jeugdzonde. Ze was naar Nicaragua getrokken als vrijwilligster, en verloor haar hart op het Zuid-Amerikaanse continent. Ze trouwde er, zette 2 prachtige dochters ter wereld, werkte er hard, en veroverde een warme plaats in het hart van vele Nicaraguanen.

In 1995 kwam ze terug naar Belgie, met de familie, volgde een opleiding in Public Health, en nam de uitdaging in Gent aan. Onder haar dagelijkse leiding bloeide ICRH en groeide het uit tot een kleine KMO met een 100 tal medewerkers in Belgie, Europa, Afrika, Latijns-Amerika, en China, en een ruime portfolio aan onderzoek, onderwijs en dienstverleningsprojecten, met internationale weerklank. Vooral dankzij Patricia is het ICRH een plaats waar het goed om werken is. Haar leiderschap, brains, steun, warmte en haar klaterende lach zijn belangrijke bouwstenen in onze lokale en internationale samenwerking, en een steun voor velen in moelijke tijden. Haar aandacht en prioriteit gaan steeds in de eerste plaats naar anderen ook als daardoor haar eigen werk soms in het gedrang dreigt te komen, maar Pat krijgt het toch altijd voor elkaar. Patricia is in de eerste plaats een ‘doener'en een ‘denker', een vrouw van het terrein met een wetenschappelijke geest, maar schrijven en publiceren was niet haar allereerste bekommernis. Onder mijn voortdurende druk, samengevat in het adagio ‘publish or perish', stelde Patricia dat ze enkel zou publiceren als ze de wereld iets zinvols te vertellen had, wat ze volgens mij-vandaag met brio gedaan heeft.

Lieve Patricia, gefeliciteerd! Je verdient deze erkenning dubbel en dik, en ik hoop dat we nog heel veel jaren mogen samenwerken.

Marleen Temmerman, 2003 (uit: www.vriendenvanpatriciaclaeys.be)