1969 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Op 1 oktober 1969 scheurt het Hoger Instituut voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen zich af van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en wordt officieel de Faculteit voor Psychologische en Pedagogische Wetenschappen. 

De relatie tussen beiden was van bij het begin in 1927 niet bijzonder hartelijk en de pedagogen en psychologen pikten de ‘stiefmoederlijke’ behandeling niet langer. Het HIPPW had sinds haar opstart belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt die een verzelfstandiging motiveerden. Het studentenaantal was forst gestegen en goed voor een derde van het studentenkorps van de L&W. Het pedagogisch en psychologisch onderzoek was verder gediversifieerd in verschillende seminaries en laboratoria die nog weinig met de letterenfaculteit te maken hadden. Last but not least: Leuven had sinds 1968 ook een aparte faculteit Psychologie en Gent vreesde er studenten aan te verliezen. De onafhankelijkheidsstrijd, die wordt beslecht op 20 juni 1969, kende bovendien een aantal sterke aanvoerders (Plancke, De Block, Coetsier en De Coster) die in die periode cruciale bestuursfuncties betrokken in de faculteit en universiteit.

De nieuwe faculteit opent op 1 oktober 1969 met 715 studenten. Op een eigen gebouw in de Dunantlaan zal de nieuwe ‘vliegende faculteit’ moeten wachten tot 1973. 

De PPW is niet de enige nieuwe faculteit in die jaren. Tussen 1968 en 1970 creëert de Gentse universiteit vijf nieuwe faculteiten naast de bestaande faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Wetenschappen, Geneeskunde en Toegepaste Wetenschappen. In 1968 wordt de Hogere School voor Handels- en Economische Wetenschappen omgevormd tot de faculteit Economische Wetenschappen en de Veeartsenschool omgedoopt tot de faculteit van de Diergeneeskunde. Op 1 oktober 1969 wordt de Rijksfaculteit der Landbouwwetenschappen op de Coupure - sinds haar stichting in 1920 een autonome instelling - aan de universiteit gehecht als negende faculteit. Tiende in de rij is de faculteit Farmaceutische Wetenschappen die in 1970 verzelfstandigt.

Ga naar de uitgebreide faculteitsgeschiedenis.

Fien Danniau
Vakgroep Geschiedenis UGent
26 mei 2015

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Danniau, Fien. “1969 Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.” UGentMemorie. Laatst gewijzigd 02.07.2015. (http://www.ugentmemorie.be/gebeurtenissen/1969-faculteit-psychologie-en-pedagogische-wetenschappen.)

Bibliografie

De Clerck, Karel. 75 jaar pedagogische wetenschappen aan de Gentse universiteit. Uit het verleden van de RUG, 43. Gent: Archief RUG, 2002.

Fierens, Sare. De ontwikkeling van de psychologie in de experimenteerschool van de pedagogie. Een geschiedenis van de psychologische wetenschappen aan de Gentse universiteit (1927-1990).

Naamgeving, decanen en archieven van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: www.ugent.be/nl/univgent/collecties/archief/collectie/archiefcollectie/faculteit/pp/overzicht.htm

Deel deze pagina: