19'60 De universiteit bouwt

De geografische uitbreiding van de Gentse universiteit gaat in snel tempo verder. De bouwbedrijvigheid is een direct gevolg van de democratisering van het hoger onderwijs: de universiteiten zien hun studentenaantal exponentieel stijgen en moeten hun infrastructuur noodgedwongen aanpassen. De bouwwerken zijn mogelijk dankzij een wet uit 1953, waarbij de universiteit van Gent elk jaar een minimumtoelage van 200 miljoen frank krijgt toebedeeld.

Ledeganck

Op 15 juni 1959 wordt de eerste steen gelegd van een nieuw gebouw voor de faculteit Wetenschappen aan de Karel Lodewijk Ledeganckstraat, naast de Plantentuin en op de plaats van het Botanisch Instituut. Blikvanger van het nieuwe complex vormt de centrale hoogbouw van elf verdiepingen, hoofdzakelijk ingenomen door practicumzalen en laboratoria. Voor de andere vleugels van het gebouw houdt architect Jules Trenteseau het bij maximaal vijf bovengrondse verdiepingen.

Academisch Ziekenhuis

Op 5 november 1959, na een bouwgeschiedenis van bijna 25 jaar, wordt het Academisch Ziekenhuis gedeeltelijk in gebruik genomen. De Kliniek voor Kinderziekten en de Poliklinieken voor Neus-, Keel- en Oorziekten en voor Oogziekten zijn de eerste afdelingen die officieel worden opengesteld.

12 december 1960

Hoogtepunt van deze intensieve bouwfase is 12 december 1960. Dan worden maar liefst zes nieuwe gebouwen ingehuldigd: het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen en het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding krijgen elk een eigen gebouw aan respectievelijk de Henri DunantIaan en de Watersportlaan, de faculteit Letteren en Wijsbegeerte kan in het nieuwe Blandijncomplex intrekken, studentenrestaurant De Brug opent de deuren in de Sint-Pietersnieuwstraat, de ingenieurs krijgen nieuwe laboratoria voor Electronenmicroscopie en Gewapend beton en aan het UZ opent de Polikliniek voor Inwendige Ziekten. Diezelfde dag wordt in de Stalhofstraat de eerste steen gelegd van het Home Koningin Fabiola, dat aan 224 meisjesstudenten onderdak zal geven.

18 februari 1963

Ook de Dies Natalisversiering van 18 februari 1963 gaat gepaard met een reeks eerstesteenleggingen: het AZ wordt uitgebreid met blok A voor Algemene Geneeskunde en het Centrum voor Gezwelziekten, aan de Sterre komt er een nieuwe campus voor de licenties in de Wetenschappen en het Instituut voor Nucleaire Wetenschappen krijgt – met zijn kernreactor – een eigen gebouw buiten de stadskern, in de Proeftuinstraat. In datzelfde jaar start de universiteit met de verbouwing en uitbreiding van de oudste universitaire site in de Voldersstraat, waar behalve de Rechtsfaculteit ook de Hogere School voor Handelswetenschappen en de School voor Criminologie gevestigd zijn.

[Fien Danniau]

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
P. Lambrechts, ‘De bouwactiviteit aan de Gentse universiteit’, in: Universiteit en Hogeschool, 9, 1968 (2), pp.122-130.

Bekijk deze tijdlijn op groter formaat.

Deel deze pagina: