1953 Seminarie voor Productiviteitsstudie en -Onderzoek

Binnen de Technische Scholen wordt op initiatief van professor André Vlerick het Seminarie voor Produktiviteitsstudie en -Onderzoek gesticht. Naast colleges voor studenten specialiseert het SPSO zich in de organisatie van diverse postuniversitaire en ‘post-experience’-vormings- en -vervolmakingcursussen in bedrijfsbeheer en bestuurskunde. Zowel in de opleidingsactiviteiten als in het wetenschappelijk onderzoek accentueert het SPSO de integratie van managementtheorie en -praktijk, vooral overgewaaid vanuit de VS. Actieve leermethoden, contractuele toegepaste research en de uitbouw van een netwerk van alumni zijn hiervoor de onmisbare schakels.

In 1954 start het SPSO met een Top Management programma dat door bedrijfsleiders kan worden gevolgd. Vanaf 1957 start het Middle Management programma voor hogere kaderleden. In 1959 kunnen ook jonge afgestudeerden een programma bedrijfsbeheer volgen. In het academiejaar 1960-61, na de onafhankelijkheid van Belgisch Congo, richt het SPSO een speciaal programma bedrijfsbeheer in dat teruggekeerde oud-kolonialen moet voorbereiden op het bedrijfsleven in België. Dit programma wordt drie opeenvolgende jaren ingericht en levert veertig alumni op. Vanaf 1961 kunnen ook ambtenaren vormingscycli volgen. In 1988 zal het SPSO overgaan in de Vlerick School voor Management. Die zal zich in 1998 afscheuren van de Gentse universiteit en fusioneren met de Master of Business Administration (MBA) van de KULeuven. De Vlerick Leuven Gent Management School heeft vandaag een campus in Gent, Leuven en Sint-Petersburg.

Bibliografie

Langendries, Elienne en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Nevejans, Annelies en Peter Heyrman. "Vlerick Leuven Gent Management School. (1983-)." ODIS. Laatst gewijzigd op 24.11.2011. www.odis.be/lnk/OR_8679

Seminarie voor productiviteitsstudie en -onderzoek / Ganda Congo. Programma in bedrijfsbeheer voor oud-kolonialen. Gent: RUG, 1960. 

Dehondt, J. en Emile M. Vanlommel. Programma in bedrijfsbeheer ten behoeve van oud-kolonialen. Gent: RUG - Seminarie voor productiviteitsstudie en -onderzoek, 1961. 

Seminarie voor productiviteitsstudie en -onderzoek. Rijksuniversiteit te Gent. Seminarie voor productiviteitsstudie en -onderzoek. Post-universitair programma voorbereidend tot het bedrijfsbeheer. Programma in bedrijfsbeheer ten behoeve van oud-kolonialen. Adresboek Alumni. Gent: RUG, 1969.

www.vlerick.be

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Het SPSO neemt in 1960 de taak op zich om oud-kolonialen om te scholen

"De tragische gebeurtenissen die de onafhankelijkheidsverklaring van Kongo hebben gevolgd, plaatsen ons land voor een nieuw zwaar probleem. Talrijke jonge mannen die in Kongo in de administratie of in het bedrijfsleven een belangrijke verantwoordelijkheid hebben gedragen zien thans het werkterrein verdwijnen waar zij hun loopbaan begonnen waren. Het ware niet verantwoord voor de Belgische gemeenschap deze jonge krachten, die in de merkwaardige ontwikkeling van onze vroegere kolonie hun waarde hebben bewezen, te laten verloren gaan. In deze jonge mannen steekt ongetwijfeld een reserve aan dynamisme en initiatief die voor de verdere ontwikkeling van ons eigen bedrijfsleven in de toekomst van grote waarde kunnen blijken."

André Vlerick biedt vanaf het academiejaar 1960-61 aan teruggekeerde oud-kolonialen de kans om een speciaal bedrijfsbeheerprogramma te volgen aan het Seminarie voor Productiviteitsstudie en -Onderzoek. Het moet hun functioneren in het bedrijfsleven in België vergemakkelijken. Ganda-Congo wordt in de eerste programmavoorstelling nominaal nog vermeld als mede-organisator, maar zal in de jaren die volgen als stichting volledig uitdoven.

Uit: Seminarie voor Productiviteitsstudie en -Onderzoek / Ganda Congo. Programma in bedrijfsbeheer voor oud-kolonialen. Gent: R.U.G., 1960. 

André Vlerick wil de koloniale bladzijde positief omslaan nu postkoloniale tijden zijn aangebroken

"[Deze brochure] moge bovenal getuigen van de bewondering en de liefde die de Gentse Universiteit blijft koesteren voor diegenen die in onze vroegere kolonie de ontwikkeling hebben gebracht waarop ons land terecht trots was, en ook mag blijven. [...]. In het moederland moeten beslist de vooroordelen bestreden die velen nog ten aanzien van oud-kolonialen koesteren. Zij zijn niet minder goede Belgen, maar wel degenen die in Afrika een stuk Europese civilisatie wisten in te planten, waarvoor de ganse wereld tot voor korte tijd in bewondering stond, en die de geschiedenis in eer zal herstellen. De regering van haar kant moet een einde stellen aan haar aarzelend en tweeslachtig Afrikaans beleid. Zij moet aanvaarden dat een periode daarin definitief gesloten is en nooit terugkomt, en dat hoe gunstig de toestand in de toekomst voor een Belgisch-Afrikaanse samenwerking ook moge worden, zowel de geest als de vormen van deze samenwerking totaal nieuw zullen moeten zijn, en ook door nieuwe mensen geïnspireerd en geleid."

André Vlerick bekommert zich in 1961 in een brochure over het bedrijfsheerprogramma voor teruggekeerde ex-kolonialen, georganiseerd door het SPSO, over een al te negatieve beeldvorming over de Belgische koloniale periode. 

Uit:  Dehondt, J. en Emile M. Vanlommel. Programma in bedrijfsbeheer ten behoeve van oud-kolonialen. Gent: RUG - Seminarie voor productiviteitsstudie en -onderzoek, 1961.