1872 Buitenlandse studenten

De Gentse universiteit wordt sinds 1860 in toenemende mate bezocht door buitenlandse studenten. In 1872 maken zij een derde uit van de totale studentenpopulatie. De meerderheid is afkomstig uit Oost-Europa en studeert in Gent voor ingenieur, een opleiding die in de tweede helft van de negentiende eeuw wereldfaam geniet. In 1872 overhandigen de buitenlandse studenten aan de Société des Etudiants een feestvaandel als blijk van sympathie en dankbaarheid. Deze plechtigheid vindt plaats in de Aula in het bijzijn van de burgemeester, verschillende leden van de gemeenteraad, de academische overheid, officieren van het in Gent gekazerneerde garnizoen, studenten en talrijke burgers.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.

Deel deze pagina: