Emile Braunschool

De Braunschool wordt in 1665 voltooid als nieuw collegegebouw voor het aanpalende jezuïetencomplex. Na de opheffing van de jezuïetenorde in 1773 zetelt eerst de Raad van Vlaanderen in het pand en vervolgens tot 1844 de rechtbank van eerste aanleg.
Omwille van de ligging naast de universiteitsgebouwen is het een voor de hand liggend uitbreidingspand voor de Universiteit Gent. De stad stelt het tussen 1858 en 1890 beschikbaar voor de lokalen en laboratoria van de ingenieursopleiding. Van 1908 tot 1960 vinden hier de lessen van het Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding plaats.
In de 20ste eeuw huist er een stedelijke basisschool die wordt vernoemd naar Gents burgemeester Emile Braun. Deze lagere school blijft er tot de Universiteit Gent de Braunschool koopt in 1999. Tien jaar later, na de renovatie van het complex, biedt het onderdak aan de Rechtsfaculteit.

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Verbeke, Davy. "Emile Braunschool." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 06.12.2016. http://ugentmemorie.be/plaatsen/emile-braunschool.

Deel deze pagina: