Vernieuwe, Jules (1877-1944)

Oor-, neus- en keelgeneeskundige Jules Vernieuwe blonk uit door zijn vele publicaties over zijn vakgebied, alsook over geneeskunde in het algemeen. Hij wierp zich vooral op als oorspecialist en was daarnaast een uitzonderlijk getalenteerd lesgever die in zijn lessen ook zijn liefde voor literatuur, kunst en geschiedenis tentoonspreidde.

Didacticus

Na zijn middelbare studies aan het Koninklijk Atheneum in Gent begint Jules Vernieuwe studies geneeskunde aan de Gentse universiteit. Hij promoveert tot doctor in de geneeskunde in 1900. Hij interesseert zich vooral voor oor-, neus- en keelziekten en studeert hierover voort in Berlijn, Halle en Parijs, bij de meest vooraanstaande specialisten van dat ogenblik. Al vroeg blijken zijn didactische eigenschappen: in 1901 geeft hij een lezing over de diagnose en behandeling van oorontstekingen aan de leden van de Société Royale de Médecine de Gand.

Oorspecialist

In 1904 wordt Vernieuwe benoemd tot assistent aan de Kliniek voor oog-, neus- en keelziekten van de universiteit. Hij werkt er als collega van professor Eugène W. Eeman. Voorts wordt hij medisch adjunct aan het Burgerlijk Hospitaal van Gent, in de dienst voor inwendige ziekten; in 1914 wordt hij er dienstoverste, mede door zijn bevoegdheid op het gebied van de algemene geneeskunde. Vernieuwe is al vroeg een specialist op het gebied van oorgeneeskunde. In 1905 verwerft hij een speciaal doctoraat in de Otologie, met een thesis over de embryonaire en post-embryonaire ontwikkeling van het slakkenhuis bij de zoogdieren en bij de mens. In 1922 wordt Vernieuwe docent aan de Gentse universiteit voor de cursussen Bijzondere pathologie en Therapie der inwendige ziekten. Twee jaar later wordt hij buitengewoon hoogleraar. Vanaf 1926 leidt hij de Kliniek voor oog-, neus- en keelziekten. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog wordt hij benoemd tot hoogleraar.

Bilan

Als geneesheer geniet Vernieuwe het vertrouwen van een uitgebreid cliëntèle. Hij publiceert een lange lijst bijdragen, zowel over en oor-, neus- en keelgeneeskunde als over de algemene geneeskunde. Voorts is hij een begenadigd lesgever, die behalve van zijn kennis van de geneeskunde ook blijk geeft van belezenheid over, inzicht in en liefde voor de literatuur, de kunst en de geschiedenis.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Vernieuwe, Jules (1877-1944)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 21.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/vernieuwe-jules-1877-1944

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Deel deze pagina: