Thomas, Frédéric (1906-1986)

Frédéric Thomas zal het Laboratorium voor Gerechtelijke Geneeskunde en het Laboratorium voor Criminalistiek uitbouwen tot volwaardige wetenschappelijke instellingen met een grote faam, zowel in binnen- als buitenland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog procedeert hij tegen de Orde van Geneesheren omdat hij weigert zijn bijdrage te betalen. Na de oorlog handelt hij in samenwerking met de decaan van de faculteit Geneeskunde en in opdracht van de militaire overheid de epuratiedossiers af. Hij huwt in december ’44 met Andrée Faut en verhuist van zijn ouderlijk huis in de Willem Tellstraat naar het ouderlijk huis van zijn echtgenote op de Charles de Kerckhovelaan.

De aanloop tot een academische carrière

Thomas doet zijn middelbare studies aan de athenea van Elsene en Gent, waarna hij een artsenopleiding aan de Gentse universiteit begint. Tijdens zijn universitaire studies is hij achtereenvolgens leerling-assistent bij professor Georges Leboucq in de menselijke ontleedkunde en bij professor Norbert Goormaghtigh in de pathologische anatomie. Hij promoveert in 1931 tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde en wordt assistent bij Leboucq van 1931 tot ’33. In oktober 1933 wordt hij assistent bij Goormaghtigh.

Een gedreven lesgever en wetenschapper

In 1934 wordt Thomas benoemd tot docent in opvolging van professor Paul Van Durme in de beginselen der gerechtelijke geneeskunde. Zijn benoeming valt samen met een periode van technische vooruitgang die nieuwe eisen stelt aan de laboratoria voor gerechtelijke geneeskunde. Naast de traditionele criminologische vraagstukken komen er verkeersongevallen met een specifieke traumatologie  en  beroepsziekten naar voor. Ook de methodes voor identificatie van slachtoffers kennen een wetenschappelijke vlucht. Deze nieuwe methodes worden na de oorlog op grote schaal toegepast bij de opgraving van de gefusilleerden in Gent en omgeving. Het laboratorium bouwt ook een expertise op bij vliegtuigongevallen.

Bij de oprichting in 1938 van de School voor Criminologie bij de rechtsfaculteit wordt Thomas belast met de cursus gerechtelijke geneeskunde en volgt hij in 1954 collega Albert Bessemans op voor de beginselen van de criminalistiek. Hij is tevens de eerste secretaris van de School. In 1940 wordt hij benoemd tot gewoon hoogleraar. Thomas is opnieuw secretaris van 1946 tot 1948 en in 1948-49 decaan van de faculteit Geneeskunde. Hij gaat met emeritaat in 1976.

Een rijke verzameling

Door een nauwe samenwerking met de gerechtelijke overheid, waarbij dienstverlening aan de verschillende parketten centraal staat, kan het laboratorium van Thomas beschikken over het studiemateriaal van negen parketten, wat in die vele jaren een schat aan didactisch materiaal en materiaal voor wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd. Ook zijn vakbibliotheek beschikt over een bijzonder rijke verzameling.

Activiteiten extra-muros

In 1936 wordt Frédéric Thomas benoemd tot professor aan de School voor Criminologie en Wetenschappelijke Politie in Brussel, waar hij belast wordt met de cursus in de gerechtelijke geneeskunde voor de hogere graad. Hij doceert tevens enkele jaren gerechtelijke geneeskunde aan de Rechtsfaculteit van Leiden na de oorlog. Thomas is lid of voorzitter van verschillende binnen- en buitenlandse raden en verenigingen.

Verzet tegen de Orde

Op 3 september 1942 schrijft Thomas zich onder dwang van de omstandigheden in bij de Orde van Geneesheren. Hij weigert echter het lidgeld te betalen, maar wordt door Frans Van Hoof, voorzitter van de Orde, met dwangbevelen en deurwaarder aangemaand dit alsnog te doen. Thomas begint echter een procedureslag die pas in augustus 1944 in zijn nadeel wordt uitgesproken. In november 1947 wordt hij bij RB benoemd tot plaatsvervangend afgevaardigde van de Gentse universiteit bij de Hoge Raad van de Orde der Geneesheren.

Frank Cotman
Vakgroep Geschiedenis UGent
2 augustus 2013

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Cotman, Frank. "Thomas, Fréderic (1906-1986)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 01.04.2015. www.ugentmemorie.be/personen/thomas-frederic-1906-1986

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Personeelsdossier Frédéric Thomas (Archief UGent, 294).

Epuratie, Algemene briefwisseling 1944-’48 (Archief UGent, 4A2/5, doos 5).

Luykx, Theo. Gedenkboek van de Rijksuniversiteit te Gent na een kwarteeuw vervlaamsing (1930-31 - 1955-56). Gent: RUG, 1957.

Veertig jaar School voor Criminologie 1938-1978. Gent: RUG. School voor criminologie, 1978.

 

Type persoon: 
Deel deze pagina: