Leboucq, Hector (1848-1934)

Hector Louis François Leboucq studeert medicijnen aan de Gentse universiteit. In 1872 promoveert hij er tot doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Hij zet zijn studies voort in het buitenland, aan het Collège de France en aan het Anatomisch Instituut in Straatsburg. In 1876 promoveert hij tot doctor in de fysiologie met als proefschrift Recherches sur le développement des vaissaux et des globules sanguins. Intussen is hij werkleider aan de Gentse universiteit. In 1878 wordt hij titularis voor de stelselmatige en topografische ontleedkunde van de mens en voor de anatomische demonstraties. Hij bekroont zijn academische carrière met het rectoraat, van 1906 tot 1909.

Gentse School voor Morfologie

Leboucq is als wetenschapper aanvankelijk actief op het gebied van de morfologie. Hij schrijft een studie over tumoren en breuken, maar schakelt nadien over van de pathologische naar de normale morfologie. Voorts legt hij zich toe op de histologie, de embryologie en de menselijke anatomie. Zo maakt hij vergelijkende studies van hand en voet en, meer bepaald, pols en enkel. Baanbrekend is zijn onderzoek over de rol van de centralia van het os naviculare (een van de voetwortelbeentjes) en van het intermediale in het ontstaan van de talus (het sprongbeen dat been en voet verbindt) bij kruipdieren, vogels en zoogdieren. Voorts bestudeert hij het spierstelsel van de mens, waarbij hij aandacht heeft voor alle mogelijke varianten en anomalieën. Hij is een van de grondleggers van de Gentse School voor Morfologie. Hij bouwt een uitgebreide anatomische collectie uit in het Anatomisch Instituut. Leboucq is ook de eerste hoogleraar die een vrouwelijke assistent in dienst neemt, Bertha De Vriese. Hoewel hij uiteindelijk wel zijn eigen zoon verkiest als opvolger.

Leboucq bevindt zich ook op familiaal gebied in geleerd genootschap. Hij huwt met de dochter van professor-jurist Remi De Ridder en krijgt als schoonbroers professoren, Louis Varlez en Joseph Bidez. Zijn schoonzus, de partner van schoonbroer Jean De Ridder, is dan weer de kleindochter van de hoogleraar-arts Boddaert.

De waardering voor Leboucqs wetenschappelijke prestaties vindt zijn uitdrukking in talloze onderscheidingen. Zo krijgt hij een eredoctoraat aan de universiteit van St. Andrews (Schotland. Voorts wordt hij in 1913 voorzitter van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Leboucq, Hector (1848-1934)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 24.03.2015. www.ugentmemorie.be/personen/leboucq-hector-1848-1934

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Fautrez, J. "Hector Leboucq." In Rijksuniversiteit Te Gent. Liber Memorialis, 1913-1960, II: 15-18.Gent: RUG. Rectoraat, 1960.

Fautrez, J. "Leboucq, Hector Louis François."’ In Nationaal Biografisch Woordenboek, II: 452-454. Brussel, 1972.

 

Deel deze pagina: