Kickx, Jean-Jacques (1842-1887)

Jean-Jacques Kickx is een briljant botanicus die in de voetsporen van zijn vader treedt. Zo ook voor het project om de oude Baudelooplantentuin te verhuizen naar een nieuwe locatie aan de rand van de stad.

Opvolger vader

Jean-Jacques Kickx is de zoon van Jean Kickx, eveneens een botanicus, en slaagt er zelf op briljante wijze in om te promoveren in de natuurwetenschappen in 1863. Hij gaat naar de universiteit van Bonn waar hij les krijgt van de beroemde botanicus Julius Sachs. Na de dood van zijn vader besluit hij zijn bijscholing in Bonn te beëindigen en zijn vader te vervangen aan de UGent. In 1871 wordt hij gewoon hoogleraar. Kickx publiceert een Franse vertaling van het werk van Strasburger over de cellendeling. Daarnaast brengt hij, in samenwerking met Eugène Coemans, een monografie uit over de Sphenophyllum van Europa, kruidachtige paardenstaarten die voorkomen in de moerassen tijdens het Carboon- en Permtijdperk. Hij maakt ook een studie over het voortplantingsorgaan van de Psilotum triqueter (een soort varen) en schrijft een monografie over de korstmossen in België.

Botanisch Instituut

Kickxs grootste project is de creatie van een botanisch instituut zoals dat al aan de universiteit van Luik is opgericht. De realisatie ervan zal pas na zijn dood werkelijkheid worden; in 1903 vindt de eerste les in de plantkunde er plaats. Kickx wordt maar liefst drie keer voorzitter van de Société Royale de Botanique de Belgique. In 1871 wordt hij directeur van de Ecole d’Horticulture de l’Etat in Gent. De laatste twee jaren van zijn leven is hij rector van de UGent.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "Kickx, Jean-Jacques (1842-1887)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 24.03.2015. www.ugentmemorie.be/personen/kickx-jean-jacques-1842-1887

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Mac Leod, Julius. "Jean Kickx." In Liber Memorialis: notices biographiques, 1817-1913, uitgegeven door Vanderpoorten. Gand: Vanderpoorten, 1913

"Kickx, Jean." In Biographie Nationale, X. Bruxelles: Thiry-Van Buggenhoudt, 1866

 

Deel deze pagina: