De Beule, Fritz (1880-1949)

Fritz De Beule studeert af aan de katholieke universiteit van Leuven als doctor in de genees-, heel- en verloskunde en zal tijdens zijn loopbaan een belangrijke kentering verwezenlijken binnen de heelkundige kliniek en de polikliniek aan de Gentse universiteit. Door de introductie van wetenschappelijk onderzoek slaagt hij erin deze instellingen om te bouwen tot hoogstaande centra van moderne en wetenschappelijke chirurgie. De Beule heeft ook baanbrekend werk verricht binnen de neurochirurgie.

Nieuwe wind in het Bijlokeziekenhuis

In 1925 wordt De Beule benoemd tot hoogleraar en diensthoofd van de heelkundige kliniek en de polikliniek van het Bijlokeziekenhuis. Vijf jaar later volgt zijn bevordering tot gewoon hoogleraar. Voor de heelkundige kliniek betekent zijn komst een mijlpaal. Op dat moment beschikt de universiteit zelfs niet over een instituut voor experimentele chirurgie. De Beule zorgt er echter voor dat wetenschappelijk onderzoek centraal komt te staan in de instelling.

Wetenschappelijke erfenis

Als arts heeft hij een zeer breed interesseveld. Hij levert belangrijke bijdragen op het gebied van anesthesiologie (rachianesthesie), orthopedie en gastro-enterologie.

Binnen de neurochirurgie verdedigt hij de radicale behandeling van de trigeminusneuralgie of aangezichtspijn, een aandoening die meestal voorkomt op een wat oudere leeftijd. De pijn treedt op aan één wang of onderkaak en kan doortrekken tot de neusvleugel of bovenlip. De behandeling van De Beule bestaat erin om de Truncus Trigemini door te snijden. Die techniek wordt vastgelegd onder de naam Neurotomia retrogasserica. De Beule zet zijn assistenten aan tot intensief wetenschappelijk onderzoek, zowel op zuiver experimenteel als op klinisch gebied. Als professor is hij zeer geliefd. Hij combineert didactische helderheid met soberheid. Als diensthoofd van de heelkundige kliniek wil hij een zo praktisch mogelijke opleiding verschaffen aan zijn studenten. Hij hecht vooral veel belang aan onderricht over hoe een juiste klinische diagnose te stellen.

Specialisering

De Beule is ook een groot pleitbezorger voor de officiële erkenning van de geneesheer-specialist en verricht op dit terrein pionierswerk onder meer als voorzitter van de Académie royale de médecine de Belgique en van de beroepsvereniging van Belgische chirurgen. De Beule is ook actief in talrijke andere verenigingen, waaronder de Société royale de Médecine de Gand en de Association française de chirurgie. Naar aanleiding van al zijn inspanningen zal UGent na zijn overlijden een auditorium naar hem vernoemen. Bij het Universiteit Ziekenhuis draagt een straat zijn naam. De Beule wordt achtereenvolgens ridder, officier en commandeur in de Leopoldsorde en is drager van de Burgerlijke medaille eerste klasse.

Petra Gunst
Licentiaat Geschiedenis
16 augustus 2010

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Gunst, Petra. "De Beule, Fritz (1880-1949)." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 24.02.2015. www.ugentmemorie.be/personen/de-beule-fritz-1880-1949

Bibliografie

www.UGentMemorialis.be

Type persoon: 
Deel deze pagina: