2008 UNESCO leerstoel voor eremologie

In 2008 krijgt het International Centre for Eremology (ICE) de UNESCO-leerstoel voor Eremologie (of woestijnkunde). Bodemkundige en directeur van het ICE Donald Gabriëls neemt het voorzitterschap waar. Met zijn leerstoelen wil UNESCO internationale samenwerking en kennisoverdracht rond welomlijnde thema’s stimuleren. De leerstoel voor Eremologie is een van de drie Vlaamse UNESCO-leerstoelen en speelt in op de onderzoeksprioriteiten vastgesteld in de UNESCO-verklaring van Tunis van 2006, het Jaar van Woestijnen en Verwoestijning.

Het ICE heeft de leerstoel te danken aan haar uitgesproken internationaal karakter én aan de jarenlang samenwerking van de wetenschappers van het ICE met UNESCO. Oprichter van het ICE en grondlegger van de internationale opleiding in de bodemfysica Marcel De Boodt was in de jaren 1970 al de Belgische afgevaardigde voor de samenkomsten van het UNESCO programma voor de bestrijding van desertificatie en in 1984 in Parijs voor het Man and Biosphere programma. Zijn medewerkers en opvolgers steunen onder het voorzitterschap van opvolger Donald Gabriëls de programma’s van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie (IOC), het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) en het Mens en Biosfeerprogramma (MAB) van UNESCO.

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Danniau, Fien. "2008. UNESCO leerstoel eremologie." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 12.05.2017.

Bibliografie

"UNESCO Chair on Eremology". UGent. s.d. https://www.ugent.be/bw/soilmanagement/en/unescochair. Geraadpleegd 24.04.2017.
Gabriëls, Donald en Wim Cornelis. “Duurzaam waterbeheer in droge gebieden.” UNESCO@vlaanderen: Onderwijs. E-publicatie van Unesco Platform Vlaanderen vzw, 13.01.2011. http://www.unesco-vlaanderen.be/nl/artikel/detail/unesco-vlaanderen-onde.... Geraadpleegd 24.04.2017.

Deel deze pagina: