1992 Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Voor hun verzelfstandiging in 1992 ressorteren de Politieke en Sociale Wetenschappen samen met de Criminologische Wetenschappen onder de faculteit Rechtsgeleerdheid als afzonderlijke diensten met eigen structuren (seminaries). Volgens het Bijzonder Decreet van 26 juni 1991 is het niet meer de minister, maar de Raad van Bestuur van de universiteit die mag bepalen welke faculteiten de universiteit zal omvatten. Het decreet vergemakkelijkt zo de oprichting van de faculteit Politieke en Sociale wetenschappen. Bij besluit van de Raad van Bestuur op 13 maart 1992 verwelkomt de universiteit haar tiende faculteit. Anno 2017 biedt de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen de opleidingen communicatiewetenschappen, politieke wetenschappen en sociologie aan.

Historiek van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Ruddy Doom

'Soms besluipt mij het gevoel de laatste oud-strijder van de slag bij Passendale te zijn die men onder het avondstonden en wat potjesvlees vraagt de verhalentrommel te roeren. Het is inderdaad 40 jaar geleden dat ik in dienst trad van wat toen nog de Rijksuniversiteit heette. Als enige deeltijdse assistent aan wat in het pre-Danneels-tijdperk als seminarie werd aangeduid. Die halftijdse betrekking werd - hoewel het woord ‘flexibele werktijd ‘ nog niet uitgevonden was - verondersteld voltijds opgevuld te worden. De bibliotheek bestond uit twee kartonnen van Chiquita-bananen, met boeken die je nu niet meer tweedehands slijt. Deze dozen werden onmiddellijk afgevoerd wegens de connecties met ‘United Fruit Company’ aka de Dulles-gang, met één been in het fruit en één in de CIA. Ze werden vervangen door Mewaf-rekken, ontvreemd uit de kelders der Rechtsfaculteit, toch ook wel een beetje een imperiale  mogendheid. Meer dan twee was onmogelijk want we beschikten slechts over één lokaaltje, met één bureau waaraan ik plaats nam wanneer mijn patron er niet was. Wat overigens meeviel, want hij was tevens reizend ambassadeur, in feite vooral reizend. Er is dus een lange weg afgelegd zowel door faculteit als vakgroep. Maar, ik behoed me voor te veel zelfgenoegzaamheid, want, hoe hoger de aap klimt, des te beter men zijn gat ziet.'

(Ruddy Doom herinnert de pionierstijd van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, toespraak 20 mei 2012, gehouden tijdens de viering van de twintigste verjaardag van de faculteit)

 

Herwig Reynaert

 

'De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen werd opgericht door het unanieme besluit van de Raad van Bestuur van de Universiteit Gent op 13 maart 1992. Op 1 oktober 1992 werd de Faculteit Rechtsgeleerdheid gesplitst. De nieuwe faculteit Politieke en Sociale wetenschappen werd meteen de elfde faculteit binnen de Universiteit.

De Faculteit bestond op dat moment uit 11 professoren en 1060 studenten. De eerste decaan van de Faculteit Helmut Gaus stelde naar aanleiding van tien jaar faculteit het volgende : het belangrijkste argument voor de splitsing was dat de Politieke en Sociale in de Rechtsfaculteit niet in staat waren een eigen identiteit uit te bouwen en zich als dusdanig te profileren, wat uiteraard een negatieve weerslag had op de instroom van nieuwe studenten.

Ondertussen is die eigen identiteit er. De faculteit slaagde erin om haar waarden ‘kwaliteit en bekwaamheid, dynamiek en innovatiekracht, democratisering en toegankelijkheid, integriteit en rechtvaardigheid’ volop gestalte te geven en uit te dragen.  Op die manier profileren we ons dagelijks.

Ook aan studenten heeft onze faculteit nooit een tekort gehad. Integendeel. De Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen is ondertussen qua studentenaantal de grootste in Vlaanderen. De faculteit telt meer dan 3000 studenten, meer vrouwelijke dan mannelijke trouwens.  Als het over het aantal professoren gaat, zijn de cijfers wat minder indrukwekkend nl. een dertigtal voltijdse equivalenten'.

(Herwig Reynaert, decaan faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, 20 mei 2012, toespraak bij de viering van de twintigste verjaardag van de faculteit)