1964 Omnivalentiewet

Vanaf 1964 worden universitaire studies opengezet voor alle humaniorastudenten. Daardoor kunnen ook studenten die geen Latijn-Grieks volgden – de zogenaamde ‘klassieke humaniora’ – universitaire studies aanvatten. Met de Omnivalentiewet halen de beleidsmakers alle wettelijke barrières neer die de vrije toegang tot de universiteit beletten. Om toch enige controle te behouden op het peil van de studenten die zich inschrijven aan de faculteiten, mogen de universiteiten wel een maturiteitsexamen invoeren. Studenten uit het technisch of kunstonderwijs krijgen toegang tot de universiteit mits ze slagen voor het maturiteitsexamen dat wordt afgenomen door de centrale examencommissie van de staat.

[Fien Danniau]

Mark D'hoker, ‘Vijfentwintig jaar democratisering van het secundair onderwijs in België, 1945-1970’, in: Marc Depaepe en Mark D’hoker (red.), Op eigen vleugels: liber amicorum Prof. dr. An Hermans, Antwerpen, 2004, pp. 133-142.

Deel deze pagina: