1959 Eerste Computer - Rekenlaboratorium

In 1959 koopt de universiteit haar eerste computer, de IBM 610. Het toestel wordt ondergebracht in het Rekenlaboratorium van de universiteit, in de kelders van het Plateaugebouw. Dit laboratorium is gesticht in 1952 met kredieten voor de heropleving van het land na de Tweede Wereldoorlog. Verschillende universiteiten voelen immers de noodzaak van rekencentra om de discipline van het numeriek rekenen en het naoorlogse wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Nadat het Rekenlaboratorium in 1966 als centrale dienst is erkend, neemt het in 1968 de benaming aan van Centraal Digitaal Rekencentrum (CDR). Aanvankelijk stelt het CDR enkel de rekencapaciteit van zijn informaticasysteem ter beschikking van het fundamenteel onderzoek. Met de snelle popularisatie van de informatica in de loop van de jaren tachtig spitst de werking van het CDR zich meer en meer toe op de dienstverlening aan studenten en academisch personeel en op de verwerking van de geïnformatiseerde universitaire administratie.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Rita De Caluwe, Vijftig jaar rekencentrum aan de Universiteit Gent : 1952-2002, Gent, 2009.

Deel deze pagina: 

Herinneringen

Ir. Broos Julien - promotie 1968

Het was Prof Ir De Winne die directeur was van het "Analogue Computer Center in de Sint Pietersnieuwstraat (labo's Toegepaste weten,schappen). Hij was de eerste prof die analoge en digitale cursussen
gaf in 1967. Dit center was wereldvermaard. Analoge computers werden vanwege de elektronica meestal bestudeerd door ingenieurs.

Ir. Julien Broos, promotie 1968
Januari 2019

Het CDR vindt in 1989 'elektronische post' zeer veelbelovend

"Elektronische post is reeds 2 jaar in gebruik aan de RUG. Zeer populair is het boodschappenverkeer met andere onderzoekscentra en universiteiten via EARN (European Academic and Research Network). Elektronisch boodschappenverkeer tussen de verschillende universitaire diensten binnen de RUG is eerder nog beperkt. Met de nieuwe kommunikatie-faciliteiten die RUGnet in de nabije toekomst zal bieden, zal een meer systematisch gebruik van interne elektronische post mogelijk worden.

Het blijkt een zeer efficiënt systeem te zijn voor communicatie binnen en buiten de RUG.

  • Elektronische post is vlugger, eenvoudiger, goedkoper dan brievenpost en veel efficiënter dan telefoon.
  • Ook als de bestemmeling niet aanwezig is kunt U een boodschap in zijn electronische postbus achterlaten.
  • U hebt ook de mogelijkheid te checken of de bestemmeling Uw boodschap heeft ontvangen.
  • Een tekstuele mededeling is dikwijls duidelijker dan een mondelinge mededeling via telefoon (minder misverstanden en mogelijkheid tot kopij op papier). Met behulp van zgn. mailing-lijsten kan met één bewerking eenzelfde bericht aan meerdere bestemmelingen worden verstuurd.
  • Men kan zich ook inschrijven op één of meerdere info-lijsten om aldus automatisch berichten te ontvangen over een bepaald onderwerp."

 

Het Centraal Digitaal Rekencentrum (CDR) looft in 1989 de mogelijkheden die 'elektronische post' biedt voor studenten en medewerkers. Eind jaren 1980 zijn digitale communicatiesystemen nog nieuw en in volle expansie. 30 jaar later zijn e-mails niet meer weg te denken in het dagelijkse leven van al wie aan de universiteit studeert of werkt.

Uit: "Elektronische post aan de RUG." CDR Info-Magazine 1 (oktober 1989): 32-33.