1882 Assistenten voor hoogleraren

De studieprogramma’s aan de universiteiten zijn door de wet-Delcour uit 1876 gevoelig uitgebreid. De practica en de klinische colleges nemen toe en de professoren in de Geneeskunde en de Wetenschappen laten zich voor hun onderwijsopdracht meer en meer bijstaan door assistenten. Het Koninklijk Besluit van 21 januari 1882 regulariseert deze toestand. Op 1 januari 1883 heeft de Gentse Universiteit tien wetenschappelijke personeelsleden in dienst.

Naar: Elienne Langendries en Anne-Marie Simon-Vandermeersch, 175 jaar Universiteit Gent – Ghent University 1817-1992, Gent, 1992.
Pieter Dhondt, Een tweevoudig compromis. Discussies over universitair onderwijs in het negentiende-eeuwse België, Leuven: onuitg. doct.verh., 2005.

Deel deze pagina: