Academisch erfgoed UGent

Erfgoeddag 2012 staat in het teken van helden. Omdat de universitaire gemeenschap bevolkt wordt door wetenschappelijke helden en gelet op het risico de ene held boven de andere te plaatsen, wat zou leiden tot oeverloze discussies, zoekt UGentMemorie het heldhaftige elders. UGentMemorie zet namelijk de erfgoedcollecties van de universiteit in de kijker. Heldhaftige voorwerpen zitten hier evengoed tussen. We vroegen aan de conservatoren van de zes universiteitsmusea een stuk uit hun collectie te selecteren en ze kwamen af met een olifantenskelet, een varkenslever, een verlostang, een microtoom, een dodenmasker en een beeldhouwwerk. Met dit zelfgekozen stuk academisch erfgoed gingen ze vervolgens op de foto. Hun verhaal en hun portret ontdekt u in dit dossier.

Academisch Erfgoed

Deze verhalen en portretten laten zien hoe veelzijdig de universitaire collecties zijn. Zo verscheiden de collecties, zo waardevol het academisch erfgoed. Het Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed omschrijft academisch erfgoed als ‘de (im)materiële getuigenissen van de evolutie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs’, die bijdragen tot het collectieve geheugen van de universiteit en tot de beeldvorming van de wetenschappelijke praktijk. 

Academisch erfgoed zou ons dus vertrouwd moeten zijn. Toch lijken het objecten die ver van het normale universiteitsleven staan. Ze stralen een vreemdheid uit, alsof ze niet thuishoren aan deze universiteit, met wiens geschiedenis ze nochtans onlosmakelijk verbonden zijn. Het academisch erfgoed is de stille held van deze universiteit, de materiële getuigenis van haar wetenschapsgeschiedenis. Het verdient dus om bewaard te worden en bij gelegenheid van Erfgoeddag in de kijker te zetten.

Trouwens...

... de oefening van de grootste prof heeft al een keer plaatsgevonden. In 2006 organiseerde Radio 2 – Oost-Vlaanderen een verkiezing van de meest vermaarde UGent-hoogleraar, waarbij psychiater Joseph Guislain als winnaar uit de bus kwam. De grootste wetenschappelijke held is dus al gekend.

Ruben Mantels, vakgroep Geschiedenis
Pieter Morlion, fotograaf

18 april 2012

Hoe verwijs je naar dit dossier?
Mantels, Ruben en Pieter Morlion. "Dossier: Academisch erfgoed." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 18.04.2012. http://www.ugentmemorie.be/dossiers/academisch-erfgoed.

Deel deze pagina: