De varkenslever van Marjan Doom

1.

“Dit hier zijn twee vaatafgietsels van de lever van een varken. Het één is een afgietsel van het arterieel stelsel (slagaders, rood gekleurd) het ander van het veneus stelsel (aders, blauw gekleurd). Deze afgietsels zijn vervaardigd in samenwerking met dienst abdominale transplantatiechirugie en transplantatiecoördinatie van het UZ Leuven. Ze werden gemaakt om beter inzicht te krijgen in de bloedvoorziening van de lever in het kader van onderzoek naar het optimaal en langer vitaal houden van levers bij transplantatie."

2.

“Dit preparaat vertegenwoordigt naast de skeletten en plastinaten een van de drie conservatietechnieken uit de collectie. Met de afgietseltechniek die we hier toepasten op een varkenslever worden driedimensionale replica’s gemaakt van lichaamsholten en holle organen, zoals bloedvaten. Daartoe wordt een kunsthars onder vloeibare vorm (monomeer) ingespoten. Wanneer de hars uitgehard is (gepolymeriseerd), worden de omgevende weefsels opgelost met sterke corrosieven (kaliumhydroxide-oplossing). Het is een techniek die aan de vakgroep morfologie steeds verder wordt verfijnd, vooral in het kader van bloedvatenonderzoek. Dit object in het bijzonder typeert de collectie in die zin dat het gaat om een preparaat dat is voortgevloeid uit onderzoek en dat nadien eveneens als didactisch en museaal object dient."

3.

“Het object demonstreert de huidige onderzoekstechnieken- en domeinen in de diergeneeskundige anatomie van onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent. Deze varkenslever is maar een voorbeeld van een heel actieve collectie die dag in dag uit in onderzoek en onderwijs wordt ingezet en geraadpleegd door studenten en onderzoekers. Daarnaast draagt het museum bij tot de maatschappelijke dienstverlening van de UGent door rondleidingen en workshops aan scholieren in klasverband en aan een museum minnend publiek. Tot slot wordt het eveneens regelmatig geconsulteerd voor de species typering van dierlijk en dan voornamelijk botmateriaal. Meestal gaat het dan om opgegraven of gevonden botten of botfragmenten teruggevonden in voedingswaren."

www.ugent.be/di/morfologie/nl/dienstverlening/museum

 

Deel deze pagina: