Geografie interdisciplinair 'avant la lettre'

De klassieke indeling van de geografische wetenschappen bestaat uit drie hoofdrichtingen: de ‘fysische geografie’ (geomorfologie, klimatologie, wiskundige aardrijkskunde met geodesie, cartografie en kosmografie, bodemgeografie, biogeografie), de ’humane geografie’ (sociale en economische geografie) en de ‘regionale geografie’ (als synthesebenadering met strekenstudie en landschapsonderzoek en historische geografie). Ieder van die hoofdrichtingen had een of meerdere leerstoelen.

De geografie als geheel behoorde in de 20ste eeuw tot de faculteit Wetenschappen en het behaalde diploma was dat van licentiaat in de Wetenschappen, groep Aardrijkskunde. De ‘humane geografie’ maakte echter deel uit van de faculteit Economie en de ‘historische geografie’ van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Studenten geografie kregen een opleiding in al deze domeinen en konden zich met een grondig vak in de licentie specialiseren. Dat maakt dus dat de geografie interdisciplinair is avant la lettre. Met de oprichting van de vakgroepen in 1991 worden alle seminaries en laboratoria van geografie verenigd in één vakgroep Geografie.

Marc Antrop
Vakgroep Geografie UGent
3 november 2016

 

Hoe verwijs je naar dit artikel?
Antrop, Marc. "Geografie interdisciplinair avant la lettre." UGentMemorie. Laatst gewijzigd 07.11.2016. www.ugentmemorie.be/artikel/geografie-interdisciplinair-avant-la-lettre.

Deel deze pagina: